Z veseljem sporočamo, da se naša prizadevanja za zapis pravice pitne vode v Ustavo bližajo končnemu cilju. Po skoraj dveh letih dela in aktivnosti, smo v Zavezništvu veseli, da je bila na 1. nujni seji Ustavne komisije sprejeta odločitev o zapisu 70.a člena v Ustavo. S sprejetjem amandmaja, ki pravi, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države, da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago, ter da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno, pa sledimo prvotnim ciljem Zavezništva za spremembo Ustave RS, kot tudi mnenju Strokovne komisije. Hvala vsem poslanskim skupinam – SMC, DeSUS, SD, ZL in kolegoma iz Poslanske skupine nepovezanih poslancev za podporo in sodelovanje. V Zavezništvu smo tako dosegli cilj, da bo pitna voda kot pravica vseh zapisana v Ustavi, da ne sme postati tržno blago, ter da se oskrba s pitno vodo izvaja neprofitno. Seveda pa naše delo in poslanstvo z zapisom pravice pitne vode v Ustavi še ni končano. V Zavezništvu bomo sledili cilju, da bodo vsi državljani Republike Slovenije imeli pravico do pitne vode, ter da bodo nadaljnji poteki spreminjanja zakonodaje sledili našemu cilju. Hkrati pa bomo v nadaljnjih aktivnostih slovensko javnost ozaveščali o pomembnosti odnosa do vode.