Ljubljana, 16. 9. 2021 – Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT je od 15. septembra v veljavi za večino javnega življenja, vlada je določila le nekaj izjem. Širitev pogoja PCT na vse poklice in skoraj vse storitve je odgovor na porast števila okužb s koronavirusom in preprečitev vnovičnega zapiranja države. V stranki SAB razumemo varovanje zdravja, toda pogoj PCT za obisk osebnega zdravnika, rabo javnega prevoza in točenje goriva je nesprejemljiv! Vložili smo zahtevo za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za zdravstvo, na kateri bomo od vlade zahtevali, da osnovno zdravstveno oskrbo, javni potniški promet in obisk bencinskih servisov uvrsti med izjeme od izpolnjevanja pogoja.

V stranki SAB podpiramo ukrepe za zajezitev virusa in zmanjšanje števila okužb, toda vnovič se je pri obveznem izpolnjevanju pogoja PCT izkazalo, da so določeni ukrepi nedomiselni, nepotrebni in neživljenjski.

Ostro nasprotujemo omejevanju dostopa do osnovne zdravstvene oskrbe, saj bolniki brez izpolnjevanja pogoja PCT zdaj ne morejo do osebnega zdravnika. Kot opozarjajo strokovnjaki in zaposleni v zdravstvu, takšen način omejevanja pacientovih pravic škodi njihovemu zdravju in vodi v poznejše odkrivanje bolezni. Bolniki so v covidnem letu že tako slabše dostopali do zdravnika, zdaj pa se pogoji še poslabšujejo. Nedopustno je, da je nekomu, ki plačuje zdravstveno zavarovanje, onemogočen dostop do osebnega zdravnika.

Prav tako se nam zdi nesmiselno uvajanje pogoja PCT za točenje goriva in rabo javnega potniškega prometa. Pri slednjem je preverjanje PCT v praksi praktično neizvedljivo. Znova smo na rob potisnili tudi mladostnike od 12. do 18. leta starosti, ki jih je vlada v odloku izenačila z odraslimi. Prav oni so po dolgotrajnem zaprtju šol, ki je vodilo v številne duševne stiske, znova izločeni iz javnega življenja. O cepljenju odločajo njihovi starši, testi pa so plačljivi. Po veljavnem odloku torej tudi oni ne morejo do zdravnika ali kam drugam brez izpolnjevanja PCT, kar lahko vodi v namerne okužbe za družbeno participacijo. Toda edino prav bi bilo, da bi bili otroci in mladostniki do 18. leta starosti oproščeni pogoja PCT.

Vlada je z zadnjim odlokom znova dokazala, da je z obvladovanjem bolezni covid-19 zavozila. Državljani nimajo več zaupanja v ukrepe tudi takrat, ko bi to bilo potrebno, družba pa je razdeljena bolj kot kadarkoli prej. Za dimno zaveso obvladovanja virusa smo priča druženju predsednika vlade z vplivnimi poslovneži in lobisti ter domnevnim koruptivnim poslom v zdravstvu. Toda prav največja vladna stranka je v preteklosti vodila preiskovalno komisijo o korupcijah v zdravstvu (otroška kardiologija op. p.), s čimer je odvračala pozornost in zakrivala bistvo problema.

Poudarjamo, da vlada z ukrepi, ki so nezmožni izvajanja v praksi, dosega ravno nasprotni učinek in na rob potiska socialno ogrožene in ljudi z nižjimi prihodki. Če je pogoj PCT za bolnike obvezen, bi morala država pred zdravstvenimi domovi organizirati brezplačno testiranje.

Predlagamo, da odbor za zdravstvo po opravljeni razpravi sprejme naslednja sklepa: 

  1. Odbor za zdravstvo Vladi Republike Slovenije predlaga, da v izogib omejevanju dostopa do zdravstvenih storitev med izjeme od izpolnjevanja pogoja PCT nemudoma uvrsti obisk zdravnika ne glede na nujnost zdravstvene obravnave. 
  1. Odbor za zdravstvo Vladi Republike Slovenije predlaga, da med izjeme od izpolnjevanje pogoja PCT uvrsti točenje goriva na bencinskih servisih in uporabo javnega potniškega prometa.

Podporo sklepoma bomo v SAB iskali širše pri vseh parlamentarnih strankah. Verjamemo, da bomo skupaj premogli dovolj razuma in modrosti, da predlagano sprejmemo.