V Zavezništvu se zavzemamo za transparentnost celotnega postopka sprejemanja sporazumov, pri čemer mislimo na vse sporazume in ne le nujno na CETO, ki pa zaenkrat po našem mnenju ni zadostna. Prepričani smo, da bi nam predstavniki Vlade RS, ki se tedensko pogajajo z Evropsko komisijo glede vsebine samega sporazuma, morali podati oceno pozitivnih in tudi oceno negativnih učinkov. Tako bi tudi ostali vedeli, katera so dejstva, na podlagi katerih Slovenija daje svoje soglasje predstavnikom Evropske komisije v procesu pogajanja o omenjenem sporazumu.

Menimo, da so pogajanja med evroatlantskimi partnerji pomembna za izvozno naravnanost Slovenije, saj je izvoz gonilna sila našega gospodarstva. Ne nasprotujemo ideji sporazuma med EU in Kanado, vendar bi po našem mnenju moral sporazum omogočiti več lažjega poslovanja med Kanado in članicami EU. Kot je znano, gre za različne ukrepe – kot so carinska politika, lažje zaposlovanje in podobno. Sporazum pa naj bi vključeval tudi obveze, da ekonomske in gospodarske koristi sporazuma ne bodo ogrozile okolja ali zdravja potrošnikov ali varnosti. Dokončne vsebine sporazuma zaenkrat ne moremo komentirati, saj je še v postopku poganjanj, pa tudi Evropski parlament bo o njem še odločal.

V Zavezništvu prav tako nasprotujemo uvajanju različnih mehanizmov, pa naj gre za mehanizem ISDS ali mehanizem ICS. Prepričani smo, da so tovrstni mehanizmi upravičeni le v primerih, ko je možno argumentirano predstaviti nezaupanje v pravičnost in integriteto samega sodnega sistema, ali v primerih, ko ni ustrezne pravne podlage ali mednarodne pogodbe, ki bi nudila zadostno pravno varnost investitorju ali kakemu drugemu pritožniku. Glede na dejstvo, da gre v tem primeru predvsem za države članice OECD, po mehanizmu ISDS ali ICS ne vidimo velike potrebe.

Prav tako smo prepričani, da bi nam predstavniki Vlade RS, ki se tedensko pogajajo z Evropsko komisijo glede vsebine samega sporazuma, morali podati oceno pozitivnih in tudi oceno negativnih učinkov. Tako bi tudi ostali vedeli na podlagi katerih dejstev Slovenija daje svoje soglasje predstavnikom Evropske komisije v procesu pogajanja o zadevnem sporazumu. Glede na mnogo nasprotujočih se informacij, ki prihajajo v javnost pa mislimo, da je skrajni čas, da se tudi v praksi zagotovi zahtevana transparentnost.