V stranki SAB smo bili leta 2016 prvopodpisani pod spremembo 70. a člena ustave, ki določa, da ima vsakdo pravico do čiste pitne vode. Zaradi onesnaženja vodovoda v Anhovem imajo prebivalci občine Kanal ob Soči še vedno težave z zagotavljanjem neoporečne pitne vode, zato smo se v SAB ob podpori LMŠ, SD in Levice odločili za sklic nujne seje odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. Občino Kanal ob Soči pozivamo, naj javno predstavi vsebino sporazuma s Salonitom Anhovo, ki naj bi omogočil pitno vodo, vlado pa k aktivnemu reševanju te problematike.

 

 

Predlagani sklepi odbora:

  1. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor poziva Občino Kanal ob Soči, da javno predstavi oziroma razgrne vsebino sporazuma, ki ga je podpisala s Salonitom Anhovo.
  2. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor poziva Vlado RS, da preveri razpoložljiva evropska sredstva za namen zagotovitve pitne vode v občini Kanal ob Soči.
  3. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor poziva Ministrstvo za okolje in prostor, da aktivno pristopi k reševanju problematike zagotavljanja pitne vode občanom občine Kanal ob Soči.

Vlada mora aktivno pristopiti k reševanju problematike čiste pitne vode!

Pravica do čiste pitne vode in dostop do nje je temeljna človekova pravica, potrebna za zdravje in življenje ljudi.

 

Foto: Uroš Hočevar / Delo