V Zavezništvu smo vložili zahtevo za sklic nujne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor glede uvedbe novega prispevka za pokrivanje izgub bloka 6 TEŠ. Vlada Republike Slovenije namreč namerava z novelo energetskega zakona uvesti nov prispevek na položnicah za plačilo elektrike, ki bi pokril izgubo iz poslovanja bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Iz besedila zakona, ki je v javni obravnavi, izhaja, da bo Vlada predlagala uvedbo prispevka za t.i. »prednostno dispečiranje« namenjeno pokrivanju razlike med tržno in stroškovno ceno elektrike ter obratovanju TEŠ. Vlada bi tako v višini do treh evrov na položnico zbrala za nekaj deset milijonov evrov na leto, s čimer se v Zavezništvu nikakor ne moremo strinjati. Po našem prepričanju gre za socializacijo izgub večkrat preplačanega projekta, ki ga preiskuje več različnih organov pregona, politično odgovornost preiskuje preiskovalna komisija Državnega zbora, prav tako gre za projekt, kjer še vedno čakamo na epiloge naštetega. V Zavezništvu opozarjamo in se nikakor ne moremo strinjati z dejstvom, da bi navkljub zavezam k povečanju pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov, iz sončne in vetrne energije, državljanke in državljani plačevali za okoljsko sporne projekte. S sklicem seje od Vlade pričakujemo, da jasno pove, kaj in kako bo ravnala v zvezi s to problematiko.