Poslanci SD, Levice, LMŠ in SAB smo v zakonodajni postopek vložili predlog novele zakona o šolski prehrani. Ta določa, da se otrokom tudi za čas izobraževanja na daljavo zaradi epidemioloških razmer ali drugih izrednih okoliščin zagotovi šolsko kosilo na način osebnega prevzema v šoli. V noveli zakona tudi predlagamo, da lahko lokalne skupnosti po lastni presoji, v primeru nezmožnosti osebnega prevzema kosila, organizirajo dostavo šolskega kosila na dom, stroške pa bo v primeru dostave subvencioniranih kosil povrnila država. Po našem prepričanju velja ta ukrep za nujno potrebnega, zato predlagamo obravnavo po skrajšanem postopku.

Za dobrobit naših najmlajših, še posebej socialno ogroženih, smo v SAB že pri PKP1 predlagali, naj vlada nabor ukrepov razširi še na druge ranljive skupine, zdaj pa pobudo nadgrajujemo z zakonskim predlogom. 

Prepričani smo, da je zagotavljanje toplega obroka vsem doma šolajočim se otrokom v času zaostrenih epidemioloških, za mnogo družin pa tudi socialnih razmer, pomembna dobrina in pravica, ki ju je moč uresničiti prek dobro organizirane mreže šolskih kuhinj v osnovnih šolah po Sloveniji. Slednja se lahko pohvali z enim najbolj kakovostnih sistemov šolske prehrane v Evropski uniji.

Na pomembnost sprejema tovrstne rešitve so glede na izkušnje s terena opozorile humanitarne organizacije. Te tudi zdaj, ob drugem epidemiološkem valu, opominjajo na čedalje večje socialne stiske velikega števila družin. Podatki Sursa kažejo, da v Sloveniji pod pragom revščine živi kar 41.000 mladoletnih otrok, epidemija pa socialno sliko družin dodatno poslabšuje.

Prav tako je bila na Vlado Republike Slovenije naslovljena poslanska pobuda za takojšnjo pripravo novega protikoronskega svežnja, t. i. PKP6, ki naj med drugim določi ukrep, da se otrokom in mladostnikom, ki se zaradi epidemije izobražujejo na daljavo in so upravičeni do subvencije za šolsko malico, za čas izobraževanja na daljavo za znesek zakonsko določene subvencije malice poveča otroški dodatek oziroma državno štipendijo, in sicer za vso obdobje od začetka izvajanja izobraževanja na daljavo v tem šolskem letu. Če vlada tega predloga ne namerava umestiti v PKP6, predlagamo, da se staršem, iz naslova nerealiziranih subvencij za šolsko malico v času izobraževanja na daljavo, za čas trajanja tega ukrepa izplača izredno mesečno nadomestilo v višini odobrene subvencije.

Vlada se je glede zagotavljanja toplega obroka otrokom ob izobraževanju na daljavo angažirala premalo in prepočasi, zato pozivamo vse poslanske skupine koalicije, da predlagane rešitve podprejo.

Foto: Svet24