V Sloveniji je razmerje med vplačniki prispevkov za pokojnine in prejemniki pokojnin izjemno slabo. Vplačila že danes ne zadostujejo za izplačilo ustrezne višine pokojnin, v prihodnosti bo to razmerje še slabše. Razlog za to so predvsem neugodni demografski trendi: upokojuje se najštevilčnejša generacija, t. i. generacija baby-boomerjev, v povprečju pa se je podaljšala in se še podaljšuje tudi življenjska doba, kar pomeni dalj časa trajajoča izplačila iz pokojninske blagajne. Kako ukrepati?

V Zavezništvu podpiramo idejo preoblikovanja KAD-a v demografski sklad. Ustanovitev takega sklada je lahko primeren način reševanja vzdržnosti pokojninskega sistema.

V skrbi za varno starost današnjih in prihodnjih upokojencev je bil že v času vlade Alenke Bratušek sprejet Zakon o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), ki v 79. členu določa, naj se današnji KAD do 31. 12. 2015 preoblikuje v Demografski sklad. Takrat sprejeti zakon že opredeljuje tudi nekatere mogoče vire financiranja sklada.

Vlada Mira Cerarja torej v predlaganem zakonu o demografskem rezervnem skladu, ki je v javni obravnavi do 15. avgusta, ne predlaga nič novega, v njem pa je kar nekaj pomanjkljivosti ali celo slabih rešitev, opozarja poslanka Alenka Bratušek, predsednica stranke Zavezništvo.

»Čeprav vlada z uvedbo sklada zamuja, ni navedla nobenega dodatnega predloga, od kod bi Demografski sklad še lahko črpal sredstva, s katerimi bi nato upravljal in jih plemenitil v dobro vseh upokojencev,« pravi.

Vladni predlog ne upošteva niti ključnih priporočil in načel OECD-ja o delovanju demografskih rezervnih skladov: naj se sredstva upravljajo portfeljsko in naj bo delovanje sklada neodvisno od političnih interesov.

»Pri portfeljskem upravljanju gre za to, da vlagatelj pri naložbi zasleduje samo dobiček – težko rečemo, da je delež KAD-a v Zavarovalnici Triglav takšna naložba,« opozarja poslanka.

Najbolj pa nas v Zavezništvu skrbi predviden način imenovanja nadzornega sveta sklada. Pet od devetih nadzornikov naj bi v imenu vlade imenovala nominacijska komisija, ki bo ocenjevala primernost kandidatov in izbrala najboljše. A v predlogu zakona piše tudi, da bo vlada to odločitev komisije lahko spremenila.
»Takšna določba dopušča veliko interpretacij – a eno je gotovo: nadzorni svet niti na videz ne bo politično neodvisen,« še dodaja predsednica stranke Zavezništvo Alenka Bratušek.

V stranki Zavezništvo sicer vestno spremljamo, kaj se dogaja na področju pokojninskega sistema. Med drugim bodo tudi zaradi naše akcije Za pokojnine 31. julija čisto vsi upokojenci prejeli regres. V akciji smo v samo poldrugem dnevu na stojnicah po nekaterih slovenskih mestih zbrali skupno skoraj 6.000 podpisov podpore našemu predlogu, naj čisto vsi upokojenci že letos prejmejo regres. Razlogov za to, da bi obdržali v krizi uvedene ukrepe, namreč ni več, zato je prav, da upokojenci dobijo, kar so v njihovi aktivni dobi zaslužili z delom in kar jim nenazadnje pripada po zakonu. Pod temi pritiski in s pravimi potezami v parlamentu sta naši poslanki Alenka Bratušek in Mirjam Bon Klanjšček dosegli, da je vlada popustila in regres vsem upokojencem namenila že letos namesto šele naslednje leto ali še kasneje.