Ljubljana, 22. 4. 2021 – V poslanski skupini SAB smo ob svetovnem dnevu Zemlje, na dan, ko širom sveta potekajo osveščevalni dogodki in kampanje o varovanju našega planeta, ponovno vložili novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu. Ključne rešitve bi pomenile nov mejnik za spodbujanje javnega prevoza in naravi prijazne mobilnosti. Za vse upokojence, vojne veterane, invalide in starejše od 65 let predlagamo brezplačne prevoze z mestnimi avtobusi. Brezplačne vozovnice bi v poletnih mesecih v medkrajevnem JPP koristili tudi študenti in dijaki.  

V stranki SAB okolju in skrbi za naš planet posvečamo veliko pozornosti. Spodbujamo boljše, trajnostne navade in opozarjamo na varovanje planeta za prihodnje generacije. Ob tej priložnosti smo v zakonodajni postopek ponovno vložili spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki jih je v državnem zboru predstavila predsednica stranke in poslanka SAB Alenka Bratušek.

»Po uspešni uzakonitvi brezplačnih prevozov z medkrajevnimi avtobusi in vlaki, ki smo jih sprejeli v času, ko sem bila ministrica za infrastrukturo, v stranki SAB ponovno poskušamo z uvedbo brezplačnih prevozov tudi v mestnem potniškem prometu. Do njih bi bili upravičeni – tako kot pri medkrajevnih prevozih – vsi upokojenci, invalidi, vojni veterani in starejši od 65 let,« pojasnjuje naša predsednica in nekdanja infrastrukturna ministrica.

Dejstvo, da novela za brezplačne vozovnice v mestnem potniškem prometu novembra lani ni dobila zadostne podpore, nas ni ustavilo, da poskusimo še enkrat. »Ocenjujemo namreč, da bi tovrsten ukrep dal pozitiven signal za povečano uporabo javnega in nenazadnje trajnostnega prevoza. To je z vidika podnebnih ciljev in zelenih smernic Evropske unije še kako pomembno. Prav tako bi pomembno prispevali k večji varnosti in mobilnosti upokojencev,« dodaja Bratuškova.

Spomnimo, da se starejši v mestnem potniškem prometu že danes vozijo brezplačno v Novi Gorici, Velenju in Novem mestu, s predlogom SAB pa bi to veljalo v vseh preostalih občinah z mestnimi linijami avtobusov. Finančne posledice so ob 13-milijardnem proračunu minimalne, le okrog 3,8 milijona evrov na leto, pri čemer bi proračun države kril le tisti del, ki ga danes plačujejo upokojenci in ostali upravičenci. Preostali strošek bi – kot do sedaj – krile občine.

V poslanski skupini SAB v zakonski noveli naslavljamo tudi dijake in študente, ki med letom kupujejo subvencionirane vozovnice. Imetnikom teh vozovnic je ministrstvo za infrastrukturo (MzI) v preteklih letih omogočilo brezplačno uporabo javnega prevoza v poletnih mesecih, in sicer na relaciji, za katero so skozi leto kupovali subvencionirane vozovnice. Toda leta 2020 se je zgodilo, da je bila ugodnost zaradi finančnega izpada na področju javnega potniškega prometa ukinjena. Takšno odločitev so na MzI javno objavili 30. 6. 2020, torej le dan pred tem, ko so proti pričakovanjem vozovnice prenehale veljati. Na dan 3. 7. 2020 so z MzI vendarle sporočili, da so za poletne mesece 2020 ponovno omogočili brezplačno uporabo javnega prevoza.

Prav to nas je v SAB vodilo v iskanje sistemskih rešitev, ki ne bi bile vsako leto podvržene odločitvi in volji vsakokratnega ministra. Z določilom v taisti noveli zato predlagamo, da bi bila študentom in dijakom v poletnih mesecih omogočena brezplačna uporaba JPP po celotni državi. Predlog torej pomembno nadgrajujemo z brezplačnimi vozovnicami za medkrajevni promet po celi Sloveniji in ne zgolj na relaciji, za katero so dijaki in študenti tekom leta kupovali vozovnice. Finančne posledice teh sprememb bodo letno znašale približno 3,5 milijona evrov.

Vnovič predlagana sistemska ureditev bi olajšala tudi finančni položaj dijakov in študentov, ki jih je epidemija covid-19 hudo prizadela. V SAB nanje nismo pozabili, hkrati pa si želimo, da čim več mladih uporablja javni prevoz in s tem tudi zmanjša ogljični odtis.

Pričakujemo, da bo zavoljo večje uporabe mestnih avtobusov, zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, spodbujanja javnega prevoza in hkrati povečane mobilnosti – tako starejših kot mladih – tokrat več posluha za predlagane spremembe.

Majhni trajnostni koraki in spremembe življenjskih navad lahko pri skrbi za okolje naredijo veliko – in v SAB se tega zelo dobro zavedamo.