V stranki SAB smo se odzvali pozivu predsednika vlade opoziciji, da sodelujemo pri iskanju ukrepov za premagovanje recesije. Vladi bomo pomagali tako, da bomo vložili predloge zakonov za posamezna področja. Predlogi bodo namenjeni pomoči ljudem in gospodarstvu in ne bodo ideološki, zato verjamemo v podporo tako pri opoziciji kot koaliciji.

Prvi zakonski predlog, s katerim želimo pomagati, je predlog zakona o proračunskem skladu za investicije v prometno infrastrukturo. Ustanovitev infrastrukturnega sklada je v času ministrovanja napovedala že Alenka Bratušek. »Slovenija infrastrukturni sklad preprosto potrebuje, če želi ustrezno vzdrževati in dograjevati več kot 6000 km dolgo cestno in več kot 1200 km dolgo železniško omrežje. Z infrastrukturnim skladom bi dobili zanesljive in dovolj izdatne vire financiranja za stabilno načrtovanje, financiranje in izvajanje investicij,« poudarja naš poslanec mag. Andrej Rajh.   

Novi infrastrukturni proračunski sklad bi poleg obstoječih namenskih prihodkov, ki se že namenjajo za investicije in investicijsko vzdrževanje prometne infrastrukture, zagotovil dodatna in zanesljiva sredstva za financiranje vlaganj v prometno infrastrukturo – zlasti v cestno in železniško infrastrukturo.

Poglavitne rešitve predloga zakona so:

  • določitev namenskih virov, ki bodo v vsakem trenutku na voljo za financiranje vlaganj v prometno infrastrukturo;
  • ustanovitev posebnega proračunskega sklada, s katerim bo država lažje in učinkoviteje uresničevala zastavljene cilje izboljšanja obstoječe prometne infrastrukture;
  • sredstva infrastrukturnega sklada se namenijo za financiranje investicij in vzdrževanja prometne infrastrukture.

Za stranko SAB je najpomembnejše zagotoviti konstanten in stabilen vir financiranja, ki ni odvisen od vsakokratnega ministra za finance in vlade. Glavna vira financiranja infrastrukturnega sklada sta tako letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu in 2 odstotni točki DDV-ja letno. Prav slednjega smo v času gospodarske krize leta 2013 dvignili z 20 % na 22 %, zdaj pa je odlična priložnost, da ta dvig, ki je še vedno v veljavi, uporabimo za vnovičen zagon gospodarstva in ohranjanje delovnih mest.

Močna socialna država je možna le z močnim gospodarstvom. »Ko sem v času največje krize vodila vlado, smo s pravimi ukrepi rešili Slovenijo pred trojko in dosegli ponovno rast gospodarstva, ki je neprekinjeno trajala vse od konca leta 2013. Ukrepi, ki smo jih sprejeli takrat, dokazujejo, da politika lahko daje rezultate in da se učinki dobrega dela politikov izrazijo v boljšem standardu in boljši kondiciji celotne države,« je ob predstavitvi zakonskega predloga izpostavila predsednica SAB Alenka Bratušek.

Infrastrukturni projekti so temelj za razvoj naše države in samo z dobro infrastrukturo lahko računamo na dvig gospodarske rasti in na še višji življenjski standard. Več desetletij zanemarjanja razvoja ključne infrastrukture ni mogoče odpraviti čez noč, toda v prejšnji vladi, ko je ministrstvo za infrastrukturo vodila Alenka Bratušek, smo stvari konkretno premaknili naprej in z mrtve točke zagnali dva velika infrastrukturna projekta 2. tir in 3. razvojno os.

 

Foto: Dnevnik