V stranki Zavezništvo smo v proceduro Državnega zbora vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma, ki bo državljankam in državljanom omogočil, da jasno izrazijo svoje mnenje glede denacionalizacijskih postopkov, ki so povezani z vračanjem naravnih znamenitosti v naravi.

Podpisniki smo prepričani, da nekaterih najpomembnejših družbenih odločitev ni mogoče sprejemati samo preko političnih predstavnikov, ki sicer odločajo v imenu ljudstva, ampak je potrebno tovrstne odločitve, še posebej kadar presegajo sedanje generacije in imajo velik vpliv na prihodnje, prepustiti ljudstvu. In neprecenljivost naših naravnih bogastev vsekakor je ena izmed takšnih odločitev.

Referendumsko vprašanje državljanom se bo tako glasilo »Ali ste za to, da se zakon, ki ureja denacionalizacijo spremeni tako, da se nepremičnine narodnih, regijskih in krajinskih parkov denacionalizacijskim upravičencem NE VRAČA v naravi?«

Podporo predlogu so že v prvi fazi postopka, kot sopodpisniki zagotovili v stranki SD, prav tako pa v nadaljevanju pričakujemo tudi podporo ostalih levo sredinskih političnih strank.

Podpisani poslanke in poslanci smo prepričani, da bodo slovenske državljanke in državljani na referendumu odločili, da moramo naravne znamenitosti in naravne vrednote, ki se nahajajo na območju narodnih, regijskih in krajinskih parkov absolutno zaščititi na način, da ostanejo še naprej v lasti in upravljanju Republike Slovenije.