Ljubljana, 25. oktober 2021 – V poslanski skupini SAB smo v imenu jeseniške občine k predlogu Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij vložili dopolnilo za podelitev statusa mestne občine Občini Jesenice. Prepričani smo, da si Jesenice ta status resnično zaslužijo, saj gre za geografsko, gospodarsko in kulturno središče zgornje Gorenjske. Po navedbah jeseniškega župana Blaža Račiča so Jesenice mestne pravice pridobile že leta 1929. Pobudniki verjamemo, da bo drugo glasovanje o tem vprašanju tokrat dobilo ustrezno podporo.

»V stranki SAB podpiramo skladen regionalni razvoj in prizadevanja občanov Jesenic, da postanejo mestna občina. Praktično vse slovenske regije imajo po dve mestni občini, zato bi bilo prav, da tudi Gorenjska ob Kranju dobi novo mestno občino Jesenice,« je uvodoma dejal poslanec SAB mag. Andrej Rajh.

Kot je navedeno v obrazložitvi predloga, je občina Jesenice po vsebini in dejavnostih že dolga desetletja mestna občina. K temu je bistveno prispevalo močno gospodarstvo, utemeljeno na industrijski proizvodnji železa in jekla, prav tako se na Jesenicah razvijajo številne druge dejavnosti. Pomen, vpliv in ugled jeseniške občine že dolgo presegajo lokalne okvire, saj so občinske dejavnosti razvite do te mere, da ne pokrivajo le potreb Jesenic in okolice, temveč celotne Gorenjske.

Mestne pravice pridobljene že leta 1929

»Na Jesenicah se že več let zavzemamo za status mestne občine, po vsebini pa so Jesenice že mestna občina. Mestne pravice je občina pridobila leta 1929, po drugi svetovni vojni pa se je odvijal proces industrializacije in posledičnega priseljevanja. Po osamosvojitvi so se Jesenice razvile v gospodarsko, industrijsko, izobraževalno, zdravstveno in politično središče zgornje Gorenjske,« je podčrtal župan občine Jesenice Blaž Račič. Dodal je, da se občina ponaša s pomembnimi dejavnostmi na področjih športa in kulture ter predstavlja prometno vozlišče tega dela Gorenjske z razvitimi cestnimi in železniškimi povezavami. »Upam, da bo državni zbor prepoznal našo pobudo in jo uzakonil, mi pa bomo ta status ustrezno upravičili,« je sklenil župan.

Verjamemo v uspeh na glasovanju

Na novinarski konferenci je kot rojen Jeseničan sodeloval tudi generalni sekretar stranke SAB Jernej Pavlič, ki je spomnil, da pobuda za podelitev statusa mestne občine občini Jesenice ni prva. »V času vlade Boruta Pahorja je umanjkalo nekaj glasov, tokrat pa verjamemo v uspeh na glasovanju. Nenazadnje so Jesenice druga največja občina na Gorenjskem, imajo železniško povezavo z mednarodnim prometom in so tik ob mejnem prehodu Karavanke, skozi katerega gre večina tranzita. Imajo bolnišnico, ki je vse mestne občine nimajo in vrhunske športne organizacije, kot je HDD Sij Acroni Jesenice,« je izpostavil Pavlič.

Pozval je k uravnoteženemu regionalnemu razvoju in dodal, da bi se s statusom mestne občine jeseniške lokalne organizacije lahko prijavljale na nacionalne razpise za pridobivanje sredstev neposredno s strani ministrstev. To bi dodatno pospešilo razvoj tega dela Slovenije.

Na Jesenicah živi prek 21.000 prebivalcev na površini 76 km². Program predšolske vzgoje se izvaja v šestih enotah javnega zavoda Vrtec Jesenice, prav tako se občina lahko pohvali s prvim waldorfskim vrtcem na Gorenjskem. Občina ima razvito osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje.

Na območju občine deluje Splošna bolnišnica Jesenice, ki ima status splošne bolnišnice in je uvrščena med regijske bolnišnice. Na Jesenicah ima sedež izdajatelj programa Radio Triglav, ki ima od leta 2003 status regionalnega programa posebnega pomena.