Ljubljana, 10. maj 2021 – Na zahtevo poslanske skupine SAB bosta parlamentarna odbora DZ za infrastrukturo in za gospodarstvo danes obravnavala problematiko občasnih avtobusnih prevoznikov oz. ponudnikov turističnih prevozov. Sektor je pred pojavom epidemije ustvarjal izključno dodano vrednost in pozitivno prispeval delež v državni proračun, danes pa so prevozna podjetja finančno povsem izčrpana in podhranjena. V SAB si z nujno sejo odborov želimo, da bosta njihov glas in klic na pomoč končno dovolj slišana. 

Občasni avtobusni prevozniki so za turistične prevoze v obdobju od aprila do oktobra v povprečju prevozili 9,8 milijona kilometrov na mesec in ustvarili 7,0 milijona prihodkov mesečno. 99 % njihovega prometa je predstavljal izvoz. Z epidemijo covid-19 so se marca lani za vse izvajalce javnega prevoza stvari korenito spremenile. Republika Slovenija je zaradi epidemije večkrat omejila potniški promet, dvakrat ga je tudi v celoti ustavila. V času prvega lockdowna je bila izvajalcem prevozov (z izjemo taksi prevozov) skoraj tri mesece popolnoma onemogočena možnost delovanja in ustvarjanja prihodkov, zato so tedaj vsi beležili enormne izgube.

»Toda če so se po koncu prvega vala s ponovno vzpostavitvijo prometa za nekatere oblike prevozov kljub vsemu začeli boljši časi, so avtobusi izvajalcev občasnih avtobusnih prevozov še naprej ostali popolnoma ustavljeni,« pojasnjuje naš poslanec in predlagatelj skupne seje odborov Marko Bandelli. Evropska unija je v marcu 2020 namreč popolnoma zaprla mednarodni in medcelinski potniški promet. Prvi je vse do danes ostal močno okrnjen, drugi (denimo iz Azije, od koder je v EU prihajalo največ gostov) celo popolnoma zaprt. Prognoze v zvezi z oživljanjem dejavnosti prav tako ne vlivajo optimizma in še poglabljajo frustracijo te skupine prevoznikov. 

»In kaj medtem počnejo izvajalci občasnih avtobusnih prevozov? Že ves čas se skušajo znajti, kakor vedo in znajo. Nekateri so za reševanje svojih podjetij porabljali lastna sredstva, drugi so se delno preusmerili v transport blaga, tretjim sta rešitev predstavljala ukrepa čakanja na delo in povračil nekritih fiksnih stroškov,« dodaja Bandelli. 

Vlada lahkomiselno predlagala prestrukturiranje 

Če se je Vlada v PKP 5 (sprejetem 15. 10. 2020) še zavedala pomembnosti ohranjanja te veje gospodarstva, je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec marca 2021 izvajalcem občasnih prevozov predlagal, naj razmislijo o prestrukturiranju. Ni pa ob tem navedel, kako, v katero panogo in s čim naj se prestrukturirajo podjetja, ki so svoj uspeh gradila leta in ki so v reševanje situacije v zadnjem letu že vložila vsa razpoložljiva sredstva. In če se prestrukturirajo, kdo bo prevažal turiste, ko bo turizem znova zaživel? Že danes se moramo vprašati tudi, kako se bodo prevozna podjetja spopadla s stroški za zagon dejavnosti? Ti bodo še toliko večji, ker so avtobusi tako dolgo mirovali. 

Dejansko možnost za prestrukturiranje bi po našem mnenju predstavljala le delna preusmeritev v izvajanje javne gospodarske službe izvajanja prevozov. 

Poziv k čim prejšnji rešitvi panoge

Propadanje panoge ogroža ogromno delovnih mest, po nekaterih podatkih več kot 3000. V Poslanski skupini SAB ocenjujemo, da je treba vložiti vse napore v njeno reševanje in je treba nemudoma pristopiti k določanju ukrepov, s katerimi bo dejavnosti omogočeno preživetje. »Do sedaj sprejeti ukrepi niso v zadostni meri upoštevali kritičnega stanja. Za primerjavo – maksimalni znesek za pomoč tovrstnim podjetjem v Nemčiji je znašal 26.334,00 evrov na avtobus, v Sloveniji pa pičlih 1.190 evrov na avtobus. Tako v Nemčiji kot v Avstriji je bil tovrstnim podjetjem pokrit znaten delež izpada dohodka – v Nemčiji v 75 % deležu, v Avstriji celo v 80 % deležu,« zaključuje Bandelli. 

Ob tem spomnimo, da smo v poslanski skupini SAB ob sprejemanju PKP 6 novembra lani za odpravo vsaj ene od dveh diskriminatornih komponent* predlagali amandma, ki bi izvajalcem občasnih avtobusnih prevozov zagotovil pravico do nadomestila stroškov od 16. marca 2020 do junija 2021, vendar dopolnilo ni bilo sprejeto.

V izogib masovnemu propadanju podjetij na področju občasnih avtobusnih prevozov, ki se že nakazuje, mora tudi Slovenija pospešeno pristopiti k sprejemanju dodatnih ukrepov. V prvi vrsti je treba v najkrajšem možnem roku odpraviti diskriminatoren pristop države k reševanju problematike prevozniške panoge, temu ukrepu pa morajo nato slediti še ostali. Za nas je bistveno, da vlada nemudoma odpravi diskriminatorno časovno komponento glede upravičenosti do nadomestila stroškov med izvajalci mestnih in medkrajevnih prevozov ter izvajalci občasnih prevozov, tako da bo tudi slednjim pripadlo nadomestilo za ves čas, ko niso opravljali dela.

V SAB bomo dogajanje budno spremljali in izvajalcem občasnih avtobusnih prevozov še naprej nudili podporo.

*Tako pri izračunu pripadajočega zneska za nadomestilo stroškov na avtobus kot pri določitvi časovnega obdobja za upravičenost do nadomestila stroškov. Obe komponenti sta bili za izvajalce mestnih in medkrajevnih linijskih prevozov bistveno ugodnejši.