Ljubljana, 24. november 2021 – Opozicijske poslanske skupine SAB, LMŠ, SD, Levica in Nepovezanih poslancev smo v drugi obravnavi vladnega predloga zakona o dolgotrajni oskrbi izpostavile resne vsebinske in postopkovne pomisleke, zakaj sprejemu tega zakona odločno nasprotujemo. Predlog je nerazumen, nedodelan in nezmožen izvajanja v praksi. Kot nezaslišano ocenjujemo tudi dogajanje na pristojnem parlamentarnem odboru, na katerem se je tako pomemben zakon, ki ga v Sloveniji čakamo 20 let, na poznonočnem zasedanju pisal sproti. V SAB zakonski predlog ostro zavračamo. 

Glavni cilj dolgotrajne oskrbe je, da starejši čim dlje ostanejo v objemu domačega okolja. Pri tem naj bi vsak uporabnik izbiral med oskrbo na domu, institucionalno oskrbo, oskrbo družinskega člana ali denarnim prejemkom. Kako zagotoviti denar, je kamen spotike že dve desetletji, nič drugače ni tokrat. Koalicija namreč ni predvidela osnove za izvrševanje zakona v praksi: dolgoročnih virov financiranja. Ključen element je preložila v prihodnost, natančneje v leto 2025, ko naj bi za to sprejeli poseben zakon.

Toda jasno je, da brez zagotovljenih virov financiranja do takrat ni storitev in ni pravic. Za nas je najpomembnejše, da bo sistem financiranja za uporabnike temeljil na načelu solidarnosti, storitev pa naj bo za vse enako razpoložljiva in dostopna.  Sistemska dolgotrajna oskrba naj se kot javna služba na drugi strani financira iz javnih sredstev. Za izvajanje storitev naj najprej in prednostno poskrbijo javni zavodi, nato koncesionarji in v primeru pomanjkanja kapacitet tudi zasebniki.

Nasprotovanje strokovnih institucij in civilne družbe

Vladnemu predlogu zakona nasprotujejo strokovne institucije, društvo Srebrna nit, ZDUS, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, civilna družba, zadržani so tudi v ZZZS kot operativnemu izvajalcu storitev. Lokalne skupnosti so bile iz oblikovanja zakona izločene, javne razprave o predlogu ni bilo. Prav tako je zakonodajno pravna služba državnega zbora pripombe k predlogu zapisala na 41 straneh in črno na belem predočila anomalije in opozorila o nezmožnosti izvajanja.

Brezglavo hitenje na račun starejših

Po našem prepričanju si vlada na vsak način prizadeva le to, da se zakon sprejme, pri čemer koristi za uporabnike in izvajalce niso pomembne. V državni zbor je prinesla prazne obljube.

Zakon o dolgotrajni oskrbi je diametralno nasprotje predloga rešitev na tem področju. »Najhuje pa je to, da vlada ne pove, da z zakonom de facto vpeljuje nov prispevek oz. novo zavarovanje, koga bo bremenil, pa v tem trenutku ni znano. Ta vlada se bo z oblasti poslovila, probleme pa zapustila naslednikom. Šele prihodnja vlada bo morala odločiti, kdo bo pokrival stroške dolgotrajne oskrbe; državljani ali delodajalci. Govorimo o stotinah milijonov, vire financiranja moramo določiti zdaj, koalicija pa potrjuje zakone brez kritja. To je hudo narobe,« svari naša predsednica mag. Alenka Bratušek.

Vodja poslancev SAB Maša Kociper je ogorčena tudi nad uzurpacijo državnega zbora s strani koalicije: »Nesprejemljivo je, da je koalicija izsilila obravnavo zakona na poznonočni sobotni seji odbora za zdravstvo in ni želela počakati na decembrsko sejo zbora, ko bi bilo dovolj časa za ustrezne popravke zakona. Dopolnila k prvim členom so prihajala še po 10 urah zasedanja, kar pomeni, da se je tako pomemben zakon praktično pisal sproti. Nihče zares ne ve, kaj je potrjeval, v opoziciji pa smo zaključek seje odbora zaradi takšnega načina dela zakonodajalca obstruirali. Za dober zakon je pomemben čas in temeljita seznanitev z vsebino. Vlada pa s sprejemom zakona hiti zgolj zato, da pred volitvami opravi kljukico, socialna varnost najranljivejših je očitno ne zanima.«

Pričujoč zakon, ki celo uničuje tisto, kar je danes dobrega in slabša položaj starejših, ne uživa naše podpore. Vladni predlog je le okvir brez slike.