Ob svetovnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji smo v Zavezništvu opozorili na (ne)zmožnost delovanja Urada zagovornika načela enakosti, ki bi v osnovi moral delovati v interesu državljank in državljanov. Vlada je ob vzpostavitvi organu namenila 200.000 evrov, s čimer zagovornik načela enakosti ne more opravljati vseh nalog, ki mu jih nalaga Zakon o boju proti diskriminaciji, na kar je Miha Lobnik opozarjal že od začetka nastopa svoje funkcije. Zato še posebej bode v oči, da je bil minuli sklep Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki bi Uradu zagovornika načela enakosti dodatno zagotovil 500.000 evrov in s tem omogočil njegovo nemoteno delovanje, očitno namenjen le za čas obiska komisarja Sveta Evrope za človekove pravice in zato pozneje umaknjen. Dejansko se je Uradu dodatno namenilo le 50.000 evrov, ki pa ne omogočajo odpravo prostorskih, kadrovskih in tehničnih težav povezanih z višino finančnih sredstev, na kar je bilo v prejšnjih tednih večkrat opozorjeno. V Zavezništvu se tako sprašujemo in hkrati tudi ocenjujemo, da Vladi očitno ni v interesu, da bi se konkretno in učinkovito spopadla v boju proti diskriminaciji – obljube in prizadevanje na deklarativni ravni brez dejanj ne pomenijo nič.