Ljubljana, 6. maj 2021 – Na seji Komisije za nadzor javnih financ, sklicani na zahtevo SAB, smo ugotovili, da izplačila koronskih dodatkov zaposlenim po kabinetih ministrstev pri zaposlenih v zdravstvu in domovih starejših občanov (DSO) niso bila pravična. Prišlo je do enormnih razhajanj, zato smo vlado pozvali, naj izplačevanje dodatkov uredi sistemsko in na pravičen način.

»Iz javnih podatkov in odgovorov na poslanska vprašanja, ki smo jih zastavili v poslanski skupini SAB, izhaja, da je sistem izplačevanja koronskih dodatkov hudo zgrešen. Dodatki se obračunavajo v odstotku plače in ne v nominalnem znesku za vse enako, zato so nekateri dobili 30- do 40-krat višje dodatke kot drugi,« je na seji komisije opozorila predsednica in poslanka stranke SAB Alenka Bratušek.

V stranki SAB poudarjamo, da je prav, da vsi zaposleni, ki so v neposrednem stiku z obolelimi za covid-19, dobijo finančno nagrado, toda takšna nesorazmerja so preprosto nedopustna in ljudi bolijo.

»Sprašujem se, ali je življenje zdravnika vredno 40-krat več od življenja medicinske sestre ali bolničarja? Kako je mogoče, da so nekateri zdravniki decembra lani prejeli po 8000 evrov dodatka, zaposleni v DSO-jih pa za cel mesec dela z okuženimi oskrbovanci le dobrih 200 evrov?! To ni pošteno in prav bi bilo, da so dodatki za delo v tveganih in nevarnih razmerah za vse enaki. Tako so naredili tudi v Nemčiji,« je podčrtala poslanka Bratušek.

Zdaj je jasno, da so med zaposlenimi v zdravstvu velike razlike, poleg skupine J (čistilka, strežnica itd.) v zdravstvenem sistemu pa so bili pozabljeni tudi zaposleni v DSO-jih. Ti kljub neposredni nevarnosti oz. stikom s covid bolniki v t. i. rdečih conah za letošnje leto do 23. aprila niso prejeli niti evra dodatka! Prav zato smo v SAB predlagali sklep, naj vlada najpozneje do 31. maja razreši to problematiko za vse pretekle mesece. Vlada mora zagotoviti tudi tekoče izplačevanje dodatkov za neposredno delo s covid bolniki.

Od vlade torej pričakujemo, da izplačevanje dodatkov reši na ustreznejši in pravičnejši način, predvsem pa naj z obstoječim sistemom ne deli državljanov na prvo in drugorazredne.

Zadovoljni smo, da so bili vsi trije predlagani sklepi izglasovani s 7 glasovi ZA in 0 proti:

  1. Komisija za nadzor javnih financ se je seznanila z izplačevanjem dodatkov javnim uslužbencem v času epidemije covid-19 in ugotavlja, da izplačila niso bila pravična glede na zaposlene v zdravstvu in DSO-jih z neposrednim stikom s covid bolniki v t. i. rdečih conah. Vladi predlaga, naj izplačevanje uredi sistemsko in na pravičen način.
  1. Komisija za nadzor javnih financ ugotavlja, da zaposleni v domovih starejših občanov v letu 2021 do 23. 4. 2021 niso prejeli niti evra izplačila dodatka za neposredno delo z obolelimi za covid-19. Komisija za nadzor javnih financ poziva Vlado Republike Slovenije, da nemudoma, oziroma najkasneje do 31. 5. 2021 razreši problematiko neizplačevanja dodatkov za neposredno delo z obolelimi za covid-19 za vse pretekle mesece.
  1. Komisija za nadzor javnih financ poziva Vlado Republike Slovenije, da skladno s sprejeto zakonodajo poskrbi za nemoteno in tekoče izvajanje izplačevanja dodatkov za neposredno delo z obolelimi za covid-19.

Upamo, da bo vlada spoštovala in udejanjila sprejete zaveze. V nasprotnem primeru bomo v SAB znova zahtevali sklic komisije.