Zaradi vse nižje volilne udeležbe smo v Stranki Alenke Bratušek v Državnem zboru predlagali razpravo o izboljšanju volilne zakonodaje. Člani odbora za notranje zadeve so s strokovnjaki s področja politične participacije, ustavnega prava in računalniške varnosti razpravljali o tem, ali bi z uvedbo preferenčnega glasovanja, elektronskih volitev in prestavitvi volilnega dne lahko izboljšali udeležbo na volitvah.

»Želim si, da bi ljudje čutili, da na katerihkoli volitvah odločajo o prihodnosti in o svoji prihodnosti,« je posvet začela Alenka Bratušek. »Prav je, da se politiki vprašamo, kaj lahko naredimo in kaj moramo narediti, da bi bila volilna udeležba tako visoka, kot je bila ob ustanovitvi države.« Razprava o tem je bila prvi korak v tej smeri. Najbolj neodgovorno bi namreč bilo kar brez razprave predlagati rešitve, za katere ni nobenih analiz.

Strokovnjaki podprli naše predloge in se zavzeli za analizo

Ustavni pravnik dr. Igor Kaučič je dejal, da podpira tako uvedbo preferenčnega glasu, internetnih volitev in prestavitev dneva glasovanja. A je hkrati opozoril, da dvomi, da bi to drastično povečalo udeležbo. »Nujna je temeljita analiza, kaj storiti za povišanje udeležbe, da bi uvedli prave ukrepe,« je še dejal.

Dušan Vučko, predsednik Državne volilne komisije, je opozoril, da med navedenimi predlogi naše stranke in višjo udeležbo ni nujno povezave. »Na udeležbo predvsem vpliva pogostost volitev, pri nas pa ne mine leto brez referenduma. Ljudje so volitev naveličani,« je opozoril. Izrazil je še zaskrbljenost, da je razliko v volilni udeležbi med vzhodom in zahodom Slovenije zamenjala razlika med osrednjo in ostalo Slovenijo. Kar gre razumeti kot opozorilo, saj je udeležba višja v krajih, kjer sta višji zaposlenost in izobraženost prebivalstva – in obratno.

V razpravi je sodeloval tudi strokovnjak za varnost na internetu Gorazd Božič s S-CERTA. Dejal je, da podpira izvedbo temeljite analize možnosti uvedbe internetnih volitev. »Zastavil pa bi jo širše, jo izvedel na znanstveni ravni, da bi se raziskali nova tehnologija in koncepti.«

Večina poslancev koalicije proti

Kljub pozivom, naj se analiza opravi, in čeprav nihče od gostujočih strokovnjakov ni rekel, da lahko z gotovostjo trdi, da uvedba preferenčnega glasu, elektronskih volitev in prestavitev volilnega dne ne bi povišala udeležbe, poslanci niso podprli našega predloga, da bi Ministrstvo za javno upravo pripravilo analizo o izboljšanju volilnega sistema.

»Če se bojimo že analize, ne vem, kako bi si upali uveljaviti rešitve,« je ob tem dejala Alenka Bratušek.

Vsi politiki zagotovo nismo isti. Očitno vsem pač ni mar za to, da bi se ljudje raje in bolj udeleževali volitev.

 

Foto: DZ RS/Barbara Žejavac