Kava z Alenko je dogodek, na katerem poslanka Alenka Bratušek državljanom predstavlja svoje politično delovanje in jim prisluhne, kaj bi sami želeli storiti, če bi imeli politično moč. Prek prijetnega druženja ob kavi se udeleženci teh srečanj spoznajo s političnim delovanjem, spoznajo, da parlament ni samo za okras, ampak se v njem res dela za dobro ljudi.

Srečanja, podobna Alenkinim, bodo imele tudi poslanke, ki so v parlamentu ustanovile neformalno združenje Klub parlamentark. V tem mandatu bo v klubu 32 poslank – toliko jih je pač na preteklih volitvah izvolilo ljudstvo –, ki bodo prav na predlog Alenke Bratušek organizirale »kavo« z ženskami, ki jih zanima delo v politiki. Namen ustanovitve tega kluba je namreč približanje politike ženskam, ki so na vodilnih političnih položajih še vedno v manjšini.

Biti politik je sicer zahteven poklic. Seje lahko trajajo od jutra do poznega večera – vrtci in druge ustanove pa delajo le do popoldneva. »Za poslanke in poslance pa med drugim ni urejena niti odsotnost zaradi porodniškega dopusta in starševskega varstva. Ni določeno, kdo poslanko ali poslanca v takih primerih nadomešča,« opozarja poslanka Zavezništva Alenka Bratušek. »To pomeni dvoje: da mora političarka žrtvovati porodniški dopust za to, da še lahko odloča o pomembnih zadevah, ali pa dopust koristiti, pri čemer trpi demokratičnost odločanja v parlamentu.«

Novoustanovljeni Klub parlamentark bo poskušal opisane in druge prepreke, ki delajo poklic političarke manj privlačen, odpraviti z zakonskimi spremembami. Ureditev statusa mater- in očetov-poslancev v času porodniškega dopusta in starševskega varstva bo ena prvih zakonodajnih pobud.

Vse pobude, ki jih bo novo neformalno združenje političark zagovarjalo, bodo seveda najprej morale na glasovanje. Na predlog poslank Zavezništva Alenke Bratušek in Mirjam Bon Klanjšček so se članice kluba dogovorile, da se v klubu ne bodo delile na koalicijo in opozicijo. Katera stališča in pobude bodo zastopale, bodo dogovorile z glasovanjem, pri čemer bo določen predlog sprejet, če bo zanj glasovala večina parlamentark.

Prva predsednica Kluba je sicer na podlagi večine v parlamentu postala poslanka SMC Simona Kustec Lipicer, vendar le za pol leta. Vsakih šest mesecev se bo vodstvo zamenjalo – vodenje bo prevzela bo poslanka druge poslanske skupine.

»Vesela sem, da smo uspele ustanoviti Klub parlamentark,« pravi Alenka Bratušek. »Zdi se mi pomemben predvsem pri prizadevanjih, da se vloga žensk v politiki okrepi. In da nam tudi družba na splošno prizna, da smo lahko tudi v politiki enakovredne moškim. Medtem ko političarke neprestano dobivamo vprašanja, kako uspemo uskladiti politično in družinsko življenje, moški politiki tega vprašanja praviloma nikdar ne dobijo. V tem in drugih vprašanjih se skriva napačna predpostavka, da ženske nismo za v politiko, ampak za “v kuhinjo”. Nadejam se, da bomo tudi s pomočjo dejavnosti Kluba parlamentark te predsodke uspeli preseči.«