Novelo zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP), našem edinem nacionalnem parku, je podprlo kar 79 poslancev državnega zbora! Predlog zakona smo v poslanski skupini SAB vložili konec januarja, zdaj pa so vloženi napori in dolgoletni trud končno poplačani. Nekdanji župan občine Bohinj in prvopodpisani pod novelo Franc Kramar pravi, da je bil »zakon o TNP iz leta 2010 eden največjih problemov zgornje Gorenjske in Primorske, saj s strogimi pravili omejuje razvoj lokalnih prebivalcev.« Zakon vsebuje 78 prepovedi za parkovne skupnosti, a prebivalci so to delno sprejeli, saj jim je bilo obljubljeno, da bo država sofinancirala razvojne projekte v osmih občinah na območju parka.

Toda država, čeprav ji to nalaga zakon o TNP, vse od leta 2010 dodatnih proračunskih sredstev za parkovne občine ni zagotovila. Za spoštovanje zakona se je v prejšnjem mandatu vztrajno borila tudi naša predsednica mag. Alenka Bratušek, a ker se od takrat do danes ni nič spremenilo, smo se odločili za še odločnejše ukrepanje. Z namenom, da bi se zakon o TNP končno začel izvajati v praksi in bi lokalnemu prebivalstvu omogočil primerljiv razvoj kot v krajih brez prepovedi, smo v SAB vložili predlog sprememb za odpravo krivic.

Spremenili smo 11. člen predmetnega zakona, ki ureja omenjeno sofinanciranje s strani države. Doslej je veljalo, da razvojni projekti in investicije prejmejo dodatna proračunska sredstva v višini 80 odstotkov predračunske vrednosti projekta in prav ta določba se v praksi nikoli ni izvajala! V SAB smo zato predlagali novi način dodeljevanja proračunskih sredstev za občine v parku: zdaj bodo lokalne skupnosti za investicije vsako leto prejele okrog 4 milijone evrov, kar predstavlja 0,2 odstotka dohodnine.

Ta sredstva si bo 8 parkovnih občin Bovec, Bohinj, Kranjska Gora, Bled, Tolmin, Kobarid, Gorje in Jesenice med seboj razdelilo po deležih, ki so jih sporazumno določili župani. Predlog sicer sledi ureditvi v zakonu o glavnem mestu, po katerem Mestni občini Ljubljana za posamezno proračunsko leto pripada med 0,6 in 0,8 odstotka dohodnine za izvajanje nalog iz pristojnosti državnih organov in organov mestne občine. In tako kot ima Ljubljana kot prestolnica poseben pomen za državo, ga ima tudi edinstven TNP!

V SAB smo dosegli še eno pomembno izboljšavo in se bomo tudi v prihodnje trudili za boljšo Slovenijo.

VIR FOTOGRAFIJE: https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/zakonodaja/