V stranki sam smo k proračunoma za leti 2021 in 2022 dali nekaj pomembnih dopolnil. Predlagamo, da se sredstva namenijo za:

  • Brezplačni mestni prevoz za upokojence, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane
  • Tablične računalnike in kartice za prenos podatkov za vse učence in dijake v osnovnih in srednjih šolah
  • Za izgradnjo mariborske knjižnice
  • Za rekonstrukcijo odseka regionalne ceste Gorjansko – Žekenc v občini Komen
  • Za sofinanciranje solidarnega programa Starejši za starejše
  • Za brezplačne maske za vse upokojence