Potem ko sta poslanki Zavezništva Alenka Bratušek in Mirjam Bon Klanjšček s podporo vseh poslancev poslanske skupine Socialnih demokratov sredi februarja predlagali razpis posvetovalnega referenduma o spremembi zakona, ki ureja denacionalizacijo, so se poslanci odločili za umik predloga.

Po tehtanju argumentov Zakonodajno-pravne službe državnega zbora so ocenili, da pobuda ne bi mogla biti uspešna. Referendum bi bil ustavno sporen. Če bi nadaljevali z obravnavo predloga, bi povsem po nepotrebnem obremenjevali poslance odbora za pravosodje, kasneje pa morda tudi ustavne sodnike. Odgovorno je, torej, da se predlog umakne.

»Kljub umiku pobude za razpis posvetovalnega referenduma si v stranki Zavezništvo še vedno želimo, da se država z denacionalizacijskimi upravičenci pogodi o primerni odškodnini za zemljišča, ki so del našega narodnega parka in ki naj bi jih dobili vrnjena v naravi,« pravi predsednica stranke Alenka Bratušek. »V javnem interesu je namreč, da območje narodnega parka ostane last države, da se s tem premoženjem vedno ravna primerno in da se ga vedno primerno ščiti. Slovenija ne bi smela biti oškodovana, ker je bil pač zakon o denacionalizaciji leta 1991, v času Demosove vlade, napisan, kot je bil.«

V stranki Zavezništvo ob tem ponovno opozarjamo tudi na še vedno sporno priznanje lastništva slovenski Rimskokatoliški cerkvi na nekaterih zemljiščih v Triglavskem narodnem parku. Slovenska RKC, ki je eden večjih denacionalizacijskih upravičencev, namreč terja tudi vračilo nekaterih zemljišč in odškodnino za čas, ko jih ni mogla uporabljati, čeprav kaže, da so njena last neupravičeno.

Kot je oktobra 2016 poročala revija Mladina, je v Arhivu Slovenije kupoprodajna pogodba, ki potrjuje, da je cerkev na slovenskem leta 1858 gozdove z vsemi nepremičninami vred v okolici Bleda in Bohinja prodala jeseniškim fužinarjem, ti pa naprej Kranjski industrijski družbi. Kako je torej možno, da Slovenija v postopku denacionalizacije te iste gozdove cerkvi vrača in ji plačuje odškodnino?