V pokojninsko blagajno se je v letih 2015 in 2016 steklo približno dodatnih 100 milijonov evrov. Od kod so prišli? Prispevali so jih vsi tisti dijaki in študenti, ki so v tem obdobju delali prek študentskega servisa. A čeprav za pokojnine prispevajo, v svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje nimajo svojega predstavnika. Mar ni to krivično?

V stranki Zavezništvo menimo, da je. In smo zato pripravili novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bi članstvo v svetu zavoda dodelil tudi predstavniku mladih, ki delajo prek napotnice. »Preprosto jim je treba dati možnost, da tudi oni soodločajo o svoji prihodnosti,« pravi poslanka Zavezništva Mirjam Bon Klanjšček.

Predstavnika mladih bi po našem predlogu v svet zavoda imenovala Študentska organizacija Slovenije (ŠOS).

Za takšno rešitev smo se odločili, ker je ŠOS edina »mladinska« organizacija, ki za financiranje delovanja prejema sredstva iz koncesijske dajatve. To državi prispevajo podjetja, ki študentom dajejo delo, in sicer 16 odstotkov vrednosti zneska, ki ga študent zasluži z delom prek napotnice. Od tega približno 4 odstotke prejme ŠOS. Del ŠOS pa je tudi Dijaška organizacija Slovenije.

»Mladi že dalj časa pozivajo k vključitvi, zato bi jim z našo novelo zagotovili enakopraven položaj v družbi oziroma vsaj dali možnost, da si enakopravnost izborijo,« je na tiskovni konferenci še pojasnila poslanka. »Prav je, da so v razprave in odločitve, ki zadevajo njihovo dobrobit, aktivno vključeni. Poleg tega pa politično in širše družbeno udejstvovanje mladih pozitivno vpliva tako na stopnjo demokratičnosti države kot na zmožnost mladih, da postanejo bolj avtonomni.«

V Zavezništvu pa bomo našo obljubo po skrbi za mlade poskušali uveljaviti tudi s spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V njem je namreč urejeno, kdo sestavlja skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Tudi v skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje danes mladi nimajo predstavnika, čeprav gre del njihovega zaslužka prek študentske napotnice tudi za zdravstvo. Medtem ko gre v pokojninsko blagajno 15,5 odstotka njihovega zaslužka, zdravstvena blagajna prejme tudi 6,36 odstotka bruto zaslužka študenta. Po našem predlogu bi tudi v skupščino ZZZS predstavnika mladih imenovala Študentska organizacija Slovenije.

»S predlagano spremembo sledimo načelom reprezentativnosti, enakopravnosti, svobode izražanja in demokratičnega odločanja. Pričakujemo, da bodo preostali poslanci naša predloga podprli in mladim končno dali besedo pri odločitvah, ki vplivajo na njihovo prihodnost,« je še dejala Mirjam Bon Klanjšček.