IO Zavezništva bo o podpori interpelacije Makovec Brenčičevi še odločal. Nas pa čudi, da v stranki SDS ne obravnavajo vseh sodnih oziroma ustavo-sodnih odločitev enako. Tu bi izpostavili primer reševanja problematike “Izbrisanih”, kjer je Ustavno sodišče kar dvakrat odločilo o kršitvah, leta 1999 in leta 2006. Dodatno so se o kršitvah mednarodnih obveznosti na področju človekovih pravic izrekli še Odbor Združenih narodov za ekonomske in socialne pravice, Odbor Združenih narodov za človekove pravice, Odbor Združenih narodov proti rasni diskriminaciji, Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti, komisar Sveta Evrope za človekove pravice ter nazadnje tudi evropsko sodišče za človekove pravice. Kljub vsem ugotovitvam, tudi sodbam, v stranki SDS zaradi tega niso interpelirali nobenega svojega ministra. Vladi, ki jih je vodila SDS v letih 2004-2008 in 2012-2013 pa tudi navkljub vsemu naštetemu problema ni reševala. Zato je v luči naštetih dejstev interpelacija ministrice Makovec Brenčič toliko manj razumljiva, predvsem glede na dejstvo, da je o financiranju osnovnih šol Ustavno sodišče odločalo dvakrat in o tem sprejelo dve nasprotujoči odločitvi.

Se pa vsekakor strinjamo, da je tudi financiranje osnovnih šol potrebno ustrezno urediti.