V Bruslju poteka Svet TTE za promet, ki se ga udeležuje tudi ministrica Alenka Bratušek. Razprava se osredotoča predvsem na sprejetje svežnja o mobilnosti I (socialni in tržni steber), ki obsega Uredbo o dostopu do poklica prevoznika in dostopu do trga prevoza blaga, Uredbo o času počitka in tahografih in Direktivo o izvrševanju socialnih pravil in lex specialis za napotitve voznikov.

Svet za promet je dopoldanski del razprave namenil obravnavi treh zakonodajnih predlogov, ki predstavljajo Sveženj o mobilnosti I. Ministrica Bratušek je poudarila, da je dogovor na tem mobilnostnem svežnju ključen za Slovenijo.  Potreben je kredibilen dogovor, ki bo zagotovil konkurenčnost prevoznega sektorja EU in hkrati naslovil socialne potrebe voznikov. Čim prej potrebujemo dogovor glede napotitev v prometnem sektorju, saj bo le tako prevoznikom zagotovljena pravna varnost in trg ne bo soočen s fragmentacijo. Slovenija je izvozno usmerjena država, ki si želi zagotoviti učinkovita in pravična pravila, vendar meni, da je to možno storiti brez negativnega vpliva na sektor in gospodarsko rast.

Glede socialnega stebra je ministrica podprla predlog, da se v času prehodnega obdobja, dokler ne bo na voljo zadostna infrastruktura urejenih parkirišč, omogoči počitke v kabinah z določenimi minimalnimi standardi. Dotaknila se je tudi predloga mirovanja za kabotažo in dejala, da ne moremo omejiti celotnega trga, pomembno pa je naravno obdobje mirovanja, ki pa ne sme biti predolgo. Dogovor o paketu še ni zaključen, na zasedanju Sveta se pričakujejo dolga in težka pogajanja za dosego  kompromisnega predloga. Glede na rezultat pogajanj pa je odvisen tudi sprejem Direktive o kombiniranem prevozu.

Sledila je razprava o direktivi o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas. Slovenija je, kot večina ostalih držav članic, predlog pozitivno podpira, vendar pa je potrebno zagotoviti koordinirano izbiro stalnega časa v EU po ukinitvi trenutno veljavne direktive.

V času delovnega kosila je potekala razprava o zmogljivosti zračnega prostora, saj se v zadnjem letu opaža izredno povečanje zamud v zračnem prometu.

Popoldanski del se bo osredotočil na pomorski promet in promet po celinskih plovnih poteh. Avstrijskemu predsedstvu je uspelo doseči splošni pristop k Uredbi o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor, v kateri je združeno vse poročanje, ki se nanaša na postanek v pristanišču.

Na koncu se bodo ministri seznanili z zakonodajnimi akti, ki so bili zaključeni v času avstrijskega predsedovanja. Romunija bo, kot naslednja v vrsti za predsedovanje Svetu EU, predstavila delovni program predsedstva na področju prometa.

Vir: http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/9245/