Na pobudo naše poslanke in predsednice Odbora za izobraževanje znanost, šport in mladino, dr. Mirjam Bon Klanjšček, je bila sklicana  seja, ki je obravnavala problematiko šolskih ekskurzij kot turističnih aranžmajev. V preteklosti se je namreč izkazalo, da Tržni inšpektorat RS tovrstne izvedbe interpretira kot turistični aranžma in ne kot del vzgojno izobraževalnega procesa, šole pa so posledično kaznovane z globami, ki niso zanemarljive. Dejansko stanje kaže, da lahko učitelji šolske ekskurzije organizirajo bolje, z manj sredstvi, pri čemer stroške strokovnih ekskurzij plačajo starši in ne država. Očitno je, da gre za ne-komunikacijo državnih organov, pri čemer velja spomniti na šolske bazarje, kjer so se šole prav tako srečale prav s Tržno inšpekcijo RS. Žal ne-komunikacija državnih organov na koncu najbolj prizadene prav naše otroke, je na seji opozorila dr. Mirjam Bon Klanjšček. V Zavezništvu zato v najkrajšem možnem času od obeh pristojnih ministrstev pričakujemo ustrezne rešitve.