Danes se je na seji Državnega zbora končala obravnava predloga Zavezništva o rednem usklajevanju pokojnin in izplačilu regresa vsem upokojencem.

V Zavezništvu menimo, na kar sta opozorili tudi predsednica mag. Bratušek in poslanka dr. Bon Klanjšček, da je skrajni čas, da se varčevanje pri upokojencih konča. Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, ki je bil uveljavljen v začetku leta 2013 bi moral veljati tudi v tistih določilih, ki govorijo o rednem usklajevanju pokojnin, to je o ohranjanju njihove realne vrednosti in o regresih. Krize, ki je globoko zarezala v slovensko družbo ni več, gospodarska rast je stabilna, a kot kaže to velja za vse, samo za upokojence ne.

Predsednica Zavezništva je ob predstavitvi stališča poudarila, da se bo Zavezništvo zavzemalo za enako obravnavo vseh, tudi upokojencev. Če je Vlada našla denar za SDH, za DUTB, za napredovanje javnih uslužbencev, za zdravnike in policiste, ni razloga, da ga ne najde tudi za upokojence.