Ljubljana, 20. 4. 2021 – V poslanski skupini SAB smo 1. aprila vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri želimo odpreti problematiko oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo. Znano je, da prebivalci tega območja že predolgo čakajo na dodatni vodni vir, postopek iskanja pa spremljajo številni dvomi in polemike, ali gre pri predlogu ministrstva za okolje in prostor (MOP) za optimalno varianto.

Iskanje dodatnega vodnega vira za slovensko Istro in Kras so v zadnjih nekaj desetletjih zaznamovali številni zapleti, zlasti pri dogovorih med državo in lokalnimi skupnostmi. Pri več različicah namreč ni bilo prave enotnosti in soglasja glede primernosti razpoložljivih vodnih virov. Projekt ureditve oskrbe Istre in Krasa s pitno vodo se tako vrti v začaranem krogu, krajani pa nestrpno pričakujejo rešitve.

Najbolj aktualni različici preskrbe s pitno vodo sta povezava več vodovodov in po predlogu MOP gradnja akumulacijskega jezera, ki naj bi ga napojil potok Suhorica in potencialno tudi potok Padež. Toda poraja se dvom, ali gre pri predlogu MOP oz. načrtovani zajezitvi Suhorice res za najboljšo varianto.

»Akumulaciji Suhorice oz. Padeža nasprotujejo vse kraške občine, lokalno prebivalstvo in veliko strokovnjakov. Skrb vseh vpletenih lahko razumem, saj je zajezitev Suhorice sporna iz več vidikov,« pojasnjuje naš primorski poslanec in predlagatelj seje Marko Bandelli.

V primeru izgradnje akumulacijskega jezera je najprej vprašljiva kakovost tako pridobljene vode, saj je voda iz podzemnih virov neprimerno boljša. V jezeru se namreč lahko razrastejo alge, se naselijo bakterije itd. Prav zato se akumulacije navadno poslužujemo takrat, ko so izčrpane vse druge možnosti.

Kot drugo bi lahko zajezitev potokov Suhorica in Padež kot pritokov reke Reke usodno vplivala na vodostaj slednje, to pa nato na vodni režim v Škocjanskih jamah. V skrajnem primeru bi to lahko vodilo do izgube njihovega mesta na Unescovem seznamu svetovne dediščine.

»In kot tretje je predlog ministrstva za okolje zelo draga investicija. Kot predlagatelj seje se zato na podlagi strokovne razprave želim prepričati, da bo na koncu obveljala najbolj ekonomična in družbeno sprejemljiva različica brez nepotrebnih posegov v naravo. Država naj ima pred očmi ljudi in naravo in ne kapital. Prav tako nikakor ne smemo dopustiti, da bi ogrozili status svetovne dediščine Škocjanskih jam,« poudarja Bandelli.

Naš cilj je, da pri nujni zagotovitvi dodatnega vodnega vira za Obalo in Kras MOP znova preveri vse možnosti in ob izvedbi projekta zasleduje racionalno porabo javnih sredstev ob hkratnem upoštevanju vseh prizadetih lokalnih skupnosti in skrbi za naravo.

Foto: Primož Polh, Primorske novice