Vlada se je na včerajšnji seji seznanila s predlogom Zavezništva za razpis posvetovalnega referenduma glede denacionalizacijskih postopkov, ki so povezani z vračanjem naravnih znamenitosti v naravi in ocenila, da takšen referendum ne bi bil primeren. V Zavezništvu ponovno poudarjamo, da morajo slovenske državljanke in državljani imeti možnost soodločanja, ko gre za naravne znamenitosti in naravne vrednote, ki se nahajajo na območju narodnih, regijskih in krajinskih parkov. Prepričani smo, da je naravna bogastva potrebno zaščititi na način, da še naprej ostanejo v lasti in upravljanju Republike Slovenije. Ne nazadnje gre za naravna bogastva in za njihovo ohranitev se moramo truditi prav vsi in ne le politični predstavniki, ki sicer odločajo v imenu ljudstva. Po našem mnenju je moč narave neprecenljiva in prav zato je ohranitev naravnih znamenitosti v rokah Republike Slovenije brez dvoma vprašanje, ki zadeva vse državljanke in državljane.