Ljubljana, 10. junij 2021 – V poslanski skupini SAB aktivno nadaljujemo s predlogi izboljšav, tokrat smo se ob začetku referendumske kampanje o zakonu o vodah posvetili okolju. Naš poslanec mag. Andrej Rajh je predstavil poglavitne rešitve Zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki smo ga v poslanski skupini SAB s podporo LMŠ, SD in Levice vložili v zakonodajni postopek. Naš cilj je zmanjšati uporabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in slediti smernicam evropske direktive, ki jo morajo države članice EU do 3. julija 2021 prenesti v svoj pravni red. 

V stranki SAB smo kot pobudniki zapisa pravice do pitne vode v ustavo zelo pozorni, ko gre za varovanje našega planeta, zato želimo s poslanskim zakonom zmanjšati uporabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki se proizvajajo iz najrazličnejših vrst plastike. Znano je, da je tudi epidemija covid-19 in posledično zaprtje gostinskih obratov povzročila znaten porast odpadne embalaže na račun dostave in prevzema hrane. Plastično onesnaževanje se je s tem žal le še povečalo, saj je prišlo do prekomerne in neodgovorne rabe izdelkov iz plastike.

Prav zato in z namenom zasledovanja smernic direktive EU 2019/904 (v nadaljevanju direktive) smo v SAB naredili korak naprej in vložili zakon, ki bo preprečil in zmanjšal vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno, ter hkrati pozitivno vplival na zdravje ljudi. Kot v imenu predlagatelja zakona pravi naš poslanec mag. Andrej Rajh, »želimo uzakoniti zmanjšano uporabo plastične embalaže na način, da se bodisi prepove uporaba plastike v kratkotrajnih proizvodih, bodisi se zagotovi stroškovno učinkovito recikliranje. Z zakonom iz trga izločamo devet kategorij plastičnih izdelkov za enkratno ali kratkotrajno uporabo, ki jih lahko nadomestimo z alternativnimi in cenovno dostopnimi proizvodi.«

Iz trga bi od 1. julija 2021 popolnoma umaknili in prepovedali prodajo naslednjih plastičnih izdelkov: vatirane palčke, jedilni pribor, krožnike, slamice, palčke za mešanje pijač, palčke za podporo balonom, posodo za živila in pijačo iz ekspandiranega polistirena ter kozarce za pijačo iz ekspandiranega polistirena. 

»Po zgledu evropske direktive bi od 1. julija letos dalje prepovedali predvsem tiste plastične izdelke, za katere so na voljo okolju bolj prijazne alternative. Če bi katerakoli pravna oseba ali samostojni podjetnik te izdelke kljub prepovedi vseeno prodajali, smo predvideli tudi globe v višini od 500 do 100 tisoč evrov. Nadzor nad izvajanjem določb pa bi spremljal tržni inšpekcijski organ,« dodaja poslanec Andrej Rajh. 

Ob prepoznavanju negativnih vplivov plastike za enkratno uporabo na okolje in zdravje ljudi je Evropska unija junija leta 2019 sprejela direktivo EU 2019/904 o zmanjševanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, države članice EU pa morajo to direktivo v nacionalno pravo prenesti do 3. julija letos. Z direktivo se želi doseči trajno zmanjšanje uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo s postopnim zmanjševanjem njihovega dajanja v promet. Obenem se z direktivo spodbuja uporaba trajnostnih izdelkov za večkratno uporabo, določajo pa se tudi nove sankcije za kršitve prepovedi uporabe plastike. Kot narekuje direktiva, je v EU od 80 do 85 % morskih odpadkov iz plastike, nasploh pa plastični proizvodi za enkratno uporabo predstavljajo približno polovico vseh morskih odpadkov na obalah EU. 

Glede na to, da plastični proizvodi predstavljajo veliko tveganje tudi za ohranjanje kakovosti pitne vode in posledično zdravstveno tveganje za ljudi in vodne organizme, je treba direktivo čim prej prenesti v slovenski pravni red. To so že storili v Nemčiji, Italija je kot prva država v EU prepovedala plastične vatirane palčke, sosednja Hrvaška pa je odločila, da bo prepoved dajanja plastičnih proizvodov na trg začela veljati že s 1. julijem 2021. 

Z ozirom na dejstvo, da evropski predpisi v slovenski pravni red še niso preneseni, vlada pa zanje ni pripravila izvedbenih ukrepov, smo v poslanski skupini SAB vložili zakon, ki to problematiko naslavlja. »Prepričani smo, da bi s tem spodbudili uporabo alternativnih proizvodov za ponovno uporabo in inovativne rešitve za trajnostne poslovne modele,« ocenjuje Rajh. 

Čas je, da za ohranjanje narave in okolja na čim več področjih uporabljamo trajnostne vire, preprečujemo nastanek plastičnih odpadkov in podpiramo krožno gospodarstvo. Mi smo ZA!