Po pol leta dela vlade, katere del je tudi stranka SAB, smo se koalicijski partnerji srečali na Brdu pri Kranju. Poslanci in ministri so se seznanili s ključnimi ukrepi, ki jim bo v tem letu posvečene največ pozornosti.

Predsednica SAB in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je predstavila ukrepe na področju izboljševanja mobilnosti in varnosti v prometu – že znane projekte Divača-Koper, tretjo razvojno os in avtocestni predor pod Karavankami, poudarila pa, da se v Sloveniji izvajajo tudi manj odmevne obnove in novogradnje cestnih in železniških povezav. Ministrice in ministri in poslanke in poslanci so načrte na področju infrastrukture pozdravili.

Na vrhu koalicije je bil govor tudi o za SAB pomembnih temah: pokojninah, zdravstvu in šolstvu.

Ministrstvo za delo je vendarle sledilo dogovorom iz koalicijske pogodbe, v katerih je na vztrajanje stranke SAB zapisan dvig odstotka za odmero pokojnin že s 1. 1. 2019 in ureditev regresa za upokojence v sistemskem zakonu, vendar niso upoštevali dogovorov, da mora biti odmerni odstotek višji čim prej in da mora biti letni dodatek zapisan v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ).

»Odmerni odstotek bo višji – v tem trenutku je predvideno relativno dolgo, šestletno prehodno obdobje – in bo na koncu 63 odstotkov. V naslednjih tednih bomo opravili pogovore za skrajšanje tega prehodnega obdobja. V SAB pa nam pri tej spremembi ZPIZ manjka opredelitev letnega dodatka za upokojence,« je opozorila predsednica SAB. Opredelitev letnega dodatka mora biti v tem zakonu zato, da ni vsakoletnih pogajanj o višini regresa za upokojence in posledično tudi ni pripenjanja medalj za to, kaj je kdo upokojencem uredil. Pozdravila je tudi izboljšave pri dvojnem statusu upokojencev.

Zaradi menjave zdravstvenega ministra na srečanju žal nismo slišali ukrepov za skrajšanje čakalnih dob in delovnih razmer v zdravstvu. »Danes je manjkalo nekaj ključnega – to so ukrepi na področju zdravstva,« je poudarila naša predsednica. »Tudi v SAB si želimo, da novega ministra za zdravje dobimo čim prej in da bo tudi čim prej zavihal rokave in z novimi rešitvami prišel pred nas.«

Alenka Bratušek je v izjavi, ki so jo vodje koalicijskih strank dali po koncu srečanja, poudarila tudi zadovoljstvo s predvidenimi spremembami financiranja osnovnih šol. Ministrstvo za šolstvo bo poskušalo do začetka novega šolskega leta urediti financiranje tako, da bo to skladno z ustavo in da ne bo v škodo javnemu šolstvu. V SAB že vse odkar se je razvnela debata o financiranju javnih in zasebnih osnovnih šol poudarjamo, da javno šolstvo mora ostati močno.

Predsednica SAB je izpostavila tudi, da je svet stranke SAB podprl podpis sporazuma o sodelovanju z Levico, da pa »si v SAB želimo, da ne naša koalicijska pogodba ne ta sporazum, ko bo podpisan, ne bosta samo črka na papirju, ampak da bomo stvari, ki so v obeh dokumentih zapisane, tudi uresničevali«.