Predsednik sveta  Zavezništva Roman Jakič prevzema vodenje opazovalne misije Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) na parlamentarnih volitvah v Črni gori, ki bodo 16. oktobra 2016. Misijo v Podgorici sestavlja 12 mednarodnih strokovnjakov, od 15. septembra pa bo dolgoročno po državi angažiranih več opazovalcev. Poglavitna naloga vseh opazovalcev in misije je natančno opazovanje, spremljanje in nadzorovanje priprav, izvajanje in potek demokratičnih volitev ter korektnega medijskega poročanja. Misija se bo zaključila 26. oktobra 2016.