PROGRAM

PRENESITE PROGRAME V PDF OBLIKI

identiteta in vrednote

1. Socialno-liberalna stranka

Stranka SAB je socialno-liberalna stranka s poudarjeno socialno noto in zavezanostjo skrbi za človeka in skrbi za zdravo okolje. Zvesti smo ideji sodelovanja s sorodnimi strankami, ki se politično in nazorsko umeščajo v  prostor od zmerne levice do zmerne desnice. 

Socialni liberalci verjamemo, da mora liberalizem vključevati socialno pravičnost, zato podpiramo aktivno in legitimno vlogo države pri reševanju gospodarskih in socialnih vprašanj na področjih, kot so starejši, zdravstveno varstvo, izobraževanje in spoštovanje človekovih pravic. Vrednote, na katerih temelji naše politično delovanje, izhajajo iz evropske politične tradicije: svoboda, enakost, sodelovanje.

Poslanstvo stranke SAB je zavzemanje za pravično družbo, ki mora temeljiti na načelih svobode in enakih možnosti ter na spoštovanju svobodne gospodarske pobude. Naša temeljna vrednota je pravičnost, zasnovana na spoštovanju človekovih pravic in ustavno zagotovljeni enakopravnosti vseh državljank in državljanov. Vemo, da je treba dobrobit posameznika vedno presojati skladno z dobrobitjo skupnosti.

Zavzemamo se za sodobno evropsko socialno državo, v kateri imajo vsi priložnost osebnega razvoja in dejavne družbene soudeležbe; za državo, v kateri je mogoče živeti od sadov svojega dela, skupaj z drugimi soodločati o tem, kako se deli dodana vrednost, in uživati polno svobodo mišljenja, izražanja, ustvarjanja in gibanja. Z vsemi silami si zato prizadevamo za demokratično, gospodarsko uspešno, solidarno, socialno pravično in prijazno Slovenijo.

Verjamemo v solidarnost med ljudmi kot temeljno vrednoto socialne družbe prihodnosti in odločno zagovarjamo stališče, da svoboda enega nikoli ne sme ogrožati svobode drugega. Z vsemi močmi bomo strpno, povezovalno in argumentirano delovali za sočutno, svobodomiselno in napredno Slovenijo.

2. Nova generacija politikov

Smo nova generacija politikov. Večina naših članov, naša predsednica in večina vodstva ter vidnih članov stranke se je s politiko pričela ukvarjati šele ob uvidu, da je obstoječim strankam in političnim voditeljem zmanjkalo idej in resnične volje do služenja ljudem, predvsem pa ob spoznanju, da obstoječa politična nomenklatura deluje brez celovite vizije za prihodnost Slovenije. Po osamosvojitvi države, vstopu v Evropsko unijo in NATO ter prevzemu evra se danes naša država nahaja v globoki krizi identitete in vrednot. Stranka SAB je v politiko vstopila na točki, ko je Slovenija skoraj bankrotirala in sta bili na kocki njena ekonomska suverenost in neodvisnost pri sprejemanju lastnih odločitev. Zato smo stranka prihodnosti in stranka za prihodnost. Pri nas so dobrodošli vsi, ki imajo nove ideje in energijo ter željo delati dobro za državo in njene državljanke in državljane. Potrebujemo politiko, ki bo strokovna in odgovorna ter si bo med ljudmi zaslužila spoštovanje. Pri našem delu nas zato vodita dva ključna postulata: strokovnost in dialog.

3. Usmerjeni v prihodnost

Naši vizija in energija sta usmerjeni v razumevanje izzivov prihodnosti ter stran od pogrevanja tem preteklosti, ki jo nekatere politike vedno znova obujajo z namenom ideološkega polariziranja družbe. Vemo, da je takšno početje zgolj krinka za nabiranje poceni političnih točk in razplamtevanje strasti, ki jih prinaša odpiranje nekaterih bolečih ran iz preteklosti. Te morajo ostati tema za zgodovinarje, ne pa postati orodje v rokah politikantskih pristopov. Namesto tega smo odločeni lastni politični kapital graditi z oblikovanjem vizij in rešitev ter motiviranjem najbolj kakovostnih strokovnih kadrov za izzive prihodnosti. Stranko SAB zanima izključno prihodnost: prihodnost naših otrok, vnukov, upokojenk in upokojencev, delavk in delavcev, podjetnic in podjetnikov, kmetic in kmetov in vseh, ki delajo zato, da bi bolje živeli. Zanima nas prihodnost našega zdravja, ki se je v času izbruha svetovne pandemije še enkrat več izkazalo za neprecenljivo vrednost, in zdravega okolja, brez katerega ni ne naše prihodnosti ne prihodnosti za naše zanamce. Zanima nas družba solidarnosti, kjer je skrb za šibkejše in pomoči potrebne vedno na prvem mestu. Zanima nas ustvarjalna družba, ki bo zagotavljala spodbudno okolje mladim, umetnikom, podjetnikom, znanstvenikom in vsem, ki ustvarjajo in izumljajo našo prihodnost. Naše odločitve, pobude, predlogi in delo so usmerjeni v zagotavljanje boljših pogojev zanje in boljšo prihodnost nas vseh, zato smo vključujoča stranka, ki združuje zelo različne ljudi in za katero je različnost pogledov ter stališč prednost in podlaga za kvalitetne odločitve.

4. Neodvisni in neobremenjeni

Smo samostojna in neodvisna stranka. Svoje odločitve smo in bomo sprejemali zgolj z mislijo na slovenske državljanke in državljane ter državo. Nikoli nas pri delovanju ne bodo ovirali ali vodili kapitalski, ideološki, zgodovinski ali kateri koli drugi parcialni interesi. Tako je bilo doslej in tako bo tudi v prihodnje, saj je za nas to temelj nove politike in prodora generacije novih političark in politikov, ki bodo znali odgovorno in vizionarsko delati v dobro naroda in države.

5. Povezovalna politika

Delamo za prihodnost in delujemo povezovalno, iščemo skupne točke in ne gradimo na delitvah, v prvi vrsti pa na vsakem koraku spoštujemo drug drugega. Samo tako bomo v družbi izkoristili potenciale, ki jih imamo, ne glede na to, kakšno politično prepričanje zagovarjamo. Seveda pa se zavedamo tudi nekaterih nepremostljivih programskih in ideoloških razlik med političnimi strankami, ki so tudi za nas točka, prek katere ne bomo šli nikoli. Za našo stranko so to pravna država, človekove pravice, spoštovanje svobode in socialne države ter spoštovanje zgodovine. Za dosego političnih ciljev ne bomo nikoli žrtvovali svojih vrednot, identitete in temeljnega programa, prav tako ne bomo sodelovali s tistimi, ki nas in naših vrednot in volivcev ne spoštujejo. Zato smo za novo kulturo političnega dialoga, ki temelji na spoštovanju vseh, na sprejemanju različnosti in drugačnosti, na moči argumenta in na spoštovanju stroke ter civilne družbe. Strokovnost, argumentiranost, samostojna etična drža in zavedanje odgovornosti do dela, ki ga kot politiki opravljamo, so edina pot, ki bo prinesla drugačen odnos do politike, kot ga je ta v javnosti deležna danes. Politika naj zopet postane resna, načelna in odgovorna zadeva, le tako bo (spet) pridobila spoštovanje med ljudmi.

6. Izkušeni, odločni in uspešni posamezniki/ekipa

Med nami so članice in člani vseh starosti z izkušnjami z različnih področij. Imamo  izkušeno vodstveno ekipo, ki je stranko ustanovila in jo vodi še danes. Imamo znanje, izkušnje in dolgoročno vizijo. Svoje znanje, življenjske izkušnje, ustvarjalne razmisleke in najboljše ideje dajemo na razpolago zato, ker želimo soodločati pri ustvarjanju boljše države, zdravega okolja in spodbudnega delovnega ozračja ter pri zagotavljanju pravične delitve ustvarjenega. Vse to nas navdaja s samozavestjo, da bomo zastavljene cilje uresničili. Odločeni smo, da se temu posvetimo predano in z zanosom. Prihodnost Slovenije, kot jo vidimo, je svetla; je prihodnost blaginje in višje kakovosti življenja za vse.

7. Spoštujemo zgodovino in naše simbole

Kot predstavniki generacije politikov prihodnosti se zavedamo, da brez naše zgodovine ne bi bilo ne sedanjosti ne preteklosti. Zato jo spoštujemo. Ohranjamo spomin na tradicijo narodno-osvobodilne borbe. Naše borke in borci NOB si zaslužijo čast in negovanje spomina na njihova odrekanja in izgubljena življenja. Vse oblike fašizma, nacizma in drugih, zgodovinskih ali novodobnih totalitarnih oblik so za nas nesprejemljive in zavržne in terjajo brezpogojno obsodbo. Obžalujemo sleherno žrtev vojn, režimov in ideologij, ne glede na predznak. Naš trud in prizadevanja so usmerjena v ohranjanje miru, nenehno dvigovanje demokratičnih standardov in varstvo človekovih pravic. Ne smemo in ne bomo dopustili, da se grozote I. in II. svetovne vojne ponovijo. Osamosvojitev Slovenije je naslednja velika zgodovinska prelomnica za našo državo, zato si naše spoštovanje zaslužijo vsi, ki so kakor koli prispevali k temu, da imamo danes lastno domovino in državo. Brez spoštovanja preteklosti ni naše prihodnosti.

temeljni program

KLJUČNI CILJI

Prizadevali si bomo za svobodno, solidarno in evropsko Slovenijo, ki jo odlikujejo:

 • čisto okolje;
 • pameten trajnostni razvoj kot največja slovenska prednost in priložnost;
 • moderno javno zdravstvo in visok standard varovanja zdravja ljudi;
 • sodobno in kakovostno javno šolstvo, dostopno vsem pod enakimi pogoji;
 • varna in brezskrbna starost za vse naše upokojence;
 • prihodnost za mlade;
 • družba, v kateri so ženske resnično enakopravne;
 • uspešno svobodno gospodarstvo z elementi inovativnih socialnih in trajnostnih ekonomij, da gospodarstvo ne bo le konkurenčno, ampak tudi kooperativno in okoljsko naravnano;
 • pravični davki;
 • pravna država in zagotovljena enakost pred zakonom, ki med drugim vključuje neizprosen boj proti korupciji.

Cilje bomo dosegali tako, da bomo konkurenčnost, neodvisnost in samozadostnost zagotavljali na vseh področjih delovanja države, kjer je to mogoče. Organizirali se bomo po načelih solidarnosti  in se skupaj borili proti izkoriščanju in neenakosti za pravično razdelitev virov in mirno razreševanje konfliktov za utrjevanje miru.

SLOVENIJA MORA POSTATI:

 • POLITIČNO NEODVISNA od drugih držav. Kot članica EU in NATO ima Slovenija svojo politično aktivnost jasno začrtano. Zunanja politika bo vključevalna in sodelovalna. Znotraj EU bo okrepljeno sodelovanje z Nemčijo, Francijo in jedrno Evropo ter vsemi štirimi sosedami. Aktivno vlogo mora Slovenija odigrati tudi pri varovanju miru na zahodnem Balkanu.
 • PREHRANSKO NEODVISNA. Lastno proizvodnjo hrane je treba dvigniti na raven samozadostnosti, na najmanj 80 odstotkov, pri čemer mora biti vsaj 50 odstotkov ekološke hrane. Zagotoviti je treba spoštovanje ustave in s čisto pitno vodo preskrbeti vse naše prebivalce ter njene vire ohraniti za naše zanamce.
 • FINANČNO NEODVISNA. Zadolženost države je treba postopoma znižati pod 60 odstotkov BDP, saj je to predpogoj za ekonomsko popolnoma suvereno državo. Da lahko tak cilj dosežemo, smo dokazali v obdobju najhujše finančne krize, ko so naše znanje, odločnost in suverena drža popeljali državo iz najhujšega.
 • GOSPODARSKO NEODVISNA. Ključne gospodarske panoge za razvoj države morajo ostati v državni lasti. Izvoz mora biti razpršen in ne vezan samo na eno gospodarsko panogo ali samo eno ključno državo. Zagotoviti je treba, da bomo bolj odporni proti morebitnim krizam, ki bodo nedvomno še pretresale svet. Temu cilju morajo slediti tudi državne spodbude.
 • ENERGETSKO NEODVISNA. Dolgoročno je treba zagotoviti 100-odstotno energetsko neodvisnost, v čim večji meri z zelenimi obnovljivimi viri. Misliti na prihodnost našega planeta in na vzdržno izkoriščanje naravnih virov, ki so omejeni, pomeni misliti na prihodnje rodove.
 • DRŽAVA Z NEODVISNIMI MEDIJI. Javna RTV in STA morata ostati politično in kapitalsko popolnoma neodvisni. Mediji morajo biti kapitalsko čim bolj neodvisni od ostalega dela slovenskega gospodarstva. Ključen poudarek delovanja mora biti borba za preprečevanje in zamejevanje lažnih novic in sovražnega govora na vseh področjih medijskega delovanja, vključno s spletom. Mediji so eno ključnih področij za ohranitev demokracije.

 

 

1. Prihodnost za mlade

 • Na mladih svet stoji – zato jim bomo s sistemskimi in celovitimi ukrepi omogočili, da se prej osamosvojijo in prevzamejo pobudo za svojo prihodnost in prihodnost Slovenije.
 • Na sodoben način, pa vendar bistveno odločneje, kot se to počne danes, bomo reševali stanovanjske izzive mladih, kar jim bo omogočalo zgodnejšo osamosvojitev in enostavnejši nakup ali najem prvega stanovanja. Cilj je, da na letni ravni zagotovimo najmanj 500 stanovanj za mlade.
 • Uvedli bomo univerzalni temeljni dohodek za vse mlade od 18. do 25. leta.
 • Podpirali bomo uspešne modele lažjega prehajanja mladih iz izobraževalnega sistema v prvo zaposlitev. Sprejeli bomo zakonodajo, ki bo mladim v javni upravi in državnih podjetjih ter javnih zavodih zagotovila ustrezen odstotek novih delovnih mest. Tako bomo prispevali k boljši starostni strukturi zaposlenih v javnem sektorju, kar je morda celo ključen moment razvoja javnega sektorja.
 • Prisluhnili bomo idejam in pobudam mladih, jim zagotovili pot do znanja, izkušenj in priložnosti, da bodo gradili naprej.
 • Pridobljeno uporabno znanje bo zagotavljalo enake pogoje za uspešen vstop mladih na trg delovne sile ali v svet podjetništva, zato podpiramo javno šolstvo.
 • Podpiramo neodvisno mladinsko in študentsko organiziranje, ki sta pomemben del njihove angažiranosti v družbi, prek katere opozarjajo na problematike in dobijo možnost aktivne udeležbe.
 • Iz javnih sredstev bomo zagotavljali podporo mladim pri udejstvovanju v znanosti, kulturi in športu, pa tudi programe, ki zmanjšujejo socialno neenakost mladih.
 • Zagotovili bomo izobraževanje mladih o demokraciji. S tem želimo zagotoviti večje zanimanje mladih za politiko, okrepiti njihovo angažiranje v politiki in zvišati njihovo udeležbo na volitvah.
 • Zavzemali se bomo za vzpostavitev e-volitev in volilno pravico s 16 leti.

2. Varna in brezskrbna starost

 • Upokojenci so naše bogastvo izkušenj in znanja. Njihovo delo in napori so nam zagotovili vse, kar imamo, zato moramo zdaj mi poskrbeti za njih in vse izzive, s katerimi se soočajo.
 • Za varno starost so potrebne dostojne pokojnine in celovita dolgotrajna oskrba – oboje sta naši prioriteti, od katerih ne bomo odstopali. Natanko na tej točki namreč dokazujemo, ali smo družba, ki spoštuje delo in prispevek posameznika k družbi, in ali smo družba, ki resnično živi solidarnost.
 • Naš pokojninski sistem je v osnovi zavarovalniški, saj temelji na vplačevanju prispevkov za socialno varnost. Ostati mora medgeneracijsko solidaren, da ščiti tiste na dnu lestvice in jih ne pahne v socialno ogroženost.
 • Vsakršno zniževanje pokojnin in pridobljenih pravic upokojencev je za nas nesprejemljivo.
 • Zagotoviti je treba, da lahko upokojenci čim dlje ostajajo doma, in jim v dnevnih centrih za starejše po celi Sloveniji omogočiti aktivno preživljanje časa. V skladu s tem bomo okrepili tudi delovanje oskrbe na domu.
 • Tistim, ki ne morejo ostati doma, je treba zagotoviti oskrbo v domovih starejših občanov, ki jo bodo lahko plačali s svojo pokojnino.
 • Po vzoru tujine je treba zagotoviti čim več medgeneracijskih centrov, ki povečujejo kakovostno preživljanje tretjega življenjskega obdobja, in jim nameniti ustrezna sredstva za izvajanje programov, predvsem pa zagotoviti ustrezne motivirane in usposobljene kadre.
 • Varna in brezplačna mobilnost starejših mora v Sloveniji postati standard brezskrbne starosti.
 • Delo po upokojitvi ne sme biti omejeno in prepovedano, saj to nekaterim daje življenjsko energijo, drugim pa prepotrebna sredstva za normalno preživetje.
 • Povemo glasno in jasno: stranka SAB je garancija za varno starost in stabilne pokojnine, saj NIKOLI ne bomo glasovali za rešitve, ki bi bile slabe za upokojence.

3. Odlično zdravje ljudi

 • Zdravje je stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni.
 • Zdravje vsakega posameznika je za nas na prvem mestu, za njegovo ohranitev pa sta najprej potrebna preventiva in zdrav življenjski slog. Velik poudarek bomo namenjali znanju o zdravju in vzdrževanju zdravja in ozaveščanju državljanov o zdravem načinu življenja. Poleg preventive to vključuje spodbujanje rekreacije v vseh življenjskih obdobjih, zdravo prehrano in promocijo gibanja na svežem zraku ter ozaveščanje ljudi o škodi, ki jo povzroča stres.
 • Danes se bolj kot kdaj koli prej zavedamo pomena kakovostnega javnega zdravstva za dobrobit vsakega posameznika in družbe kot celote, zato bomo povečali vlaganja v njegovo dostopnost in kvaliteto.
 • Zdravstveni sistem mora biti solidaren in dostopen vsem brez doplačil, breme zdravstvenega zavarovanja pa mora biti solidarno razporejeno med prebivalce.
 • Vsem, ki bodo potrebovali zdravljenje, bomo zagotovili kvalitetno zdravstveno storitev, dostopno vsem pod enakimi pogoji, brez nedopustnih čakalnih vrst.
 • Svobodna izbira zdravnika mora biti prednost učinkovitega javnega zdravstva.
 • Slovenija mora izkoristiti svoj potencial in v naslednjih 15 letih postati država z najdaljšo kvalitetno življenjsko dobo.
 • Zdravstva ni mogoče in ni dopustno prepustiti trgu. V resnici je skrb za javno zdravje najbolj neposreden pokazatelj, ali je zdravje zares temeljna vrednota sodobne in solidarne družbe prihodnosti.
 • Jasno bomo razmejili delovanje zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju. Oba sektorja sta pomembna, a mora biti njuno delovanje transparentno, ločnica med njima pa evidentna.
 • Dolgotrajna oskrba mora biti dostopna vsem. Postati mora splošni standard in nikakor ostati ugodnost, prihranjena le za izbrance.

4. Vsem dostopno kakovostno znanje

 • Izobraževanje je osnovna pravica vsakega otroka, zato se zavzemamo za javno šolstvo, ki vsakemu posamezniku, ne glede na njegov socialni status, omogoča enakovreden in enakopraven začetek življenjske poti. Kakovostno javno šolstvo je eden od nepogrešljivih temeljev družbe prihodnosti.
 • Naš cilj je sodobno, kakovostno in zaupanja vredno javno šolstvo, ki z visoko napredno infrastrukturo v hitro razvijajoči se družbi zagotavlja enake možnosti najboljše izobrazbe za vse.
 • Ohranili in skrbeli bomo za visoko in strokovno raven predšolske vzgoje v vrtcih.
 • Borili se bomo za visok ugled učiteljskega poklica in zaupanja vreden status učiteljev, ki zagotavljata kvaliteten proces učenja. Napore bomo vlagali tudi v to, da se bodo za ta poklic odločali najkakovostnejši kadri.
 • Uporabna znanja in vsebine se morajo prilagajati hitro spreminjajoči se družbi.
 • Zagotavljali bomo svobodno izbiro poklica za vse.
 • Znanost, inovacije in razvoj so gonilo dodane vrednosti, zato bomo na letni ravni povečevali vlaganja v te segmente.
 • Pridobljeno uporabno znanje bo zagotavljalo pogoj za uspešen vstop mladih na trg delovne sile ali v svet podjetništva.
 • Omogočali bomo dobro vseživljenjsko izobraževanje na delovnem mestu, ki bo zagotavljalo izpopolnjevanje in prilaganje hitrim spremembam okolja.
 • Nismo proti zasebnemu šolstvu, smo pa proti javnemu financiranju zasebnega šolstva.

5. Inovativno uspešno gospodarstvo

 • Zagotavljali in vedno znova bomo vzpostavljali pogoje, da bo v Sloveniji gospodarstvo stabilno, razvojno in trajnostno naravnano, inovativno in digitalizirano ter bo ustvarjalo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.
 • Podpirali bomo ukrepe za čim bolj prijazno poslovno okolje, ki bo omogočalo inovacije, podjetništvo in inovativne poslovne modele ter bo zanimivo za domače in tuje investitorje.
 • Strateško pomembna podjetja za državo bodo ostala v lasti države.
 • Spodbujali bomo tuje investicije, ki so usmerjene v zelene in digitalne tehnologije in bodo zagotavljale delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.
 • Borili se bomo za pošteno obdavčitev.
 • Podpiramo razpršen izvoz, ki ni vezan samo na eno gospodarsko panogo ali samo eno ključno državo. Zagotoviti je treba, da bomo bolj odporni proti morebitnim krizam, in temu morajo slediti tudi državne spodbude.
 • Poenostavili bomo upravne postopke, da bo delovanje gospodarstva bolj učinkovito.
 • Delovnopravna zakonodaja mora podjetjem omogočati več fleksibilnosti pri zaposlovanju.
 • Promovirali bomo večjo družbeno odgovornost gospodarskih družb in podjetnikov.
 • Rezultat razvoja mora biti boljša kakovost življenja državljank in državljanov.

6. Resnična solidarnost

 • Solidarnost je temeljna vrednota socialne države in temeljna vrednota družbe prihodnosti. Gre za sistemsko in pravično podporo ljudem, ko so šibkejši in ranljivi, in gre za naravnanost vseh javnih politik, ki prepoznavajo in učinkovito ukrepajo pri vseh novih in novodobnih oblikah socialne izključenosti ali ogroženosti.
 • Socialna politika delovno sposobnim ljudem omogoča, da se po padcu ponovno postavijo na lastne noge. Bolnim in nezmožnim za delo, ki jim je zaradi različnih življenjskih okoliščin onemogočeno skrbeti zase, pa država zagotavlja dostojno preživetje.
 • Solidarnost, kot jo zagovarjamo, ne pomeni uravnilovke, ampak pošteno delitev učinkov gospodarske rasti. Verjamemo, da je v resnici zgolj solidarna družba prihodnosti na koncu lahko tudi gospodarsko uspešna in okolju prijazna.
 • Posebno pozornost bomo namenili otrokom kot najšibkejšemu delu naše družbe, saj je tudi v Sloveniji na žalost veliko preveč zlorab otrok.
 • Delo mora ponovno postati cenjeno in spoštovano. Neupravičeno izkoriščanje mehanizmov socialne podpore je treba preprečiti in izkoreniniti.
 • Človek mora od svojega dela dostojno živeti, zato bo vsako delo primerno plačano in bo to plačilo primerna nagrada za opravljeno delo, da imajo ljudje zagotovljeno dostojno življenje.
 • Minimalna plača mora ščititi delavce pred izkoriščanjem in zagotavljati normalno preživetje.
 • Za enako delo je treba zagotoviti enako plačilo.
 • Strokovno delovanje centrov za socialno delo je treba nadgrajevati in terensko okrepiti.
 • Invalidom bomo poizkušali omogočiti čim bolj normalno in neovirano življenje pri vseh aktivnostih.

7. Zdrava lokalna hrana

 • Čista zemlja, voda in zrak so osnova za zdravo in trajnostno pridelano hrano in ostale življenjsko pomembne dobrine. Slovenija ima zaradi svoje geografske razgibanosti izjemne možnosti, da postane ekološka država, v kateri bo trajnostna naravnanost pravilo in ne le izjema.
 • Zaslužimo si ekološko in lokalno pridelano hrano, ki bo na naše mize prispela brez ogljičnega odtisa. Takšno hrano s slovenskih kmetij bomo najprej zagotovili v javnih vrtcih in šolah ter bolnišnicah.
 • Nujno bo prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam, lokalnim specifikam, trajnostni pridelavi, potrebna bo digitalizacija postopkov in procesov v kmetijstvu.
 • Naš cilj je, da smo 80-odstotno samooskrbni pri zelenjavi, sadju in žitih, pri čemer bo vsaj 50 odstotkov te hrane ekološko pridelane.
 • Naš cilj je, da smo 100-odstotno samooskrbni pri mesu in mlečnih izdelkih, pri čemer bo vsaj 50-odstotkov mesa ekološko vzrejenega in predelanega.
 • Naš cilj je 100-odstotna samooskrba vseh državljank in državljanov s čisto pitno vodo.
 • Vzpostavili bomo modele trajnostnega kmetijstva, ki varuje okolje in interese potrošnika, kmeta in vseh zaposlenih v prehrambni verigi.
 • Prepovedali bomo vsa za zdravje ljudi in živali škodljiva škropiva in ostale kemikalije, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Zagotoviti moramo preglednost pri uporabi zdravju nevarnih snovi v kmetijstvu, skladno z EU standardi.
 • Bistveno bomo znižali količino dnevno zavržene hrane in prekomerno porabo čiste pitne vode.
 • Sistematično in kontinuirano bomo podpirali in spodbujali slovenske proizvode (hrana in pijača), saj ima Slovenija na področju turizma in gastronomije velik potencial in strateško prednost. Zavedanje, da je lokalno pridelano najbolj trajnostno, je treba krepiti in vztrajno širiti med prebivalke in prebivalce Slovenije.

8. Vsem dostopen šport

 • Slovenci smo športni narod, saj imamo na milijon prebivalcev ogromno prvakov in zmagovalcev v različnih panogah, zato je pomembno, da država posveti urejanju tega področja posebno pozornost, in to v samostojnem ministrstvu za šport in mlade.
 • Ko v stranki SAB govorimo o razvoju športa v Sloveniji, imamo v mislih vse rekreativne in profesionalne športnike (vključno s športniki invalidi) ter njihove trenerje.
 • Za razvoj športa je pomembna kvalitetna športna infrastruktura, ki omogoča tako profesionalno kot rekreativno ukvarjanje s športom.
 • Športna aktivnost na vseh ravneh pripomore k zdravemu življenju in manj obolevnosti ter posledično zmanjšuje obremenjenost zdravstvenih zavodov in bolnišnic.
 • Država mora zagotoviti stabilno in predvidljivo financiranje rekreativnega in vrhunskega športa, predvsem mladih perspektivnih športnikov.
 • Davčna politika mora podjetjem omogočati bolj spodbudno okolje za podporo športnim klubom in tekmovanjem.
 • Za doseganje vrhunskih rezultatov je pomembno tudi urejeno nagrajevanje najboljših vrhunskih športnikov. Njihovi mednarodni rezultati močno prispevajo k promociji države v svetu.
 • Šport in gibanje morata postati osnova razvoja otrok od vrtca dalje, v osnovni in srednji šoli in tudi pozneje, saj s tem krepimo telo in duha ter zmanjšamo vplive stresa in nezdravega življenja na zdravje.
 • Slovenija je zelena destinacija, zato moramo izkoristiti velik potencial za športno rehabilitacijo in turizem v vseh letnih časih in vseh športnih panogah.
 • Slovenija z vrhunskimi svetovnimi športniki pridobiva tudi možnosti za vzpostavitev športne diplomacije.

9. Trajnostni razvoj

 • Ohranili bomo čisto Slovenijo z razvito trajnostno infrastrukturo in visoko kakovostjo življenja za vse.
 • Postati želimo vodilni v svetu v razvoju zelene industrije in zelenih delovnih mest. To bo pospešilo naš gospodarski napredek in prosperiteto.
 • Vsak naš ukrep bo ocenjen s pogledom v zaščito osnovnih elementov okolja, brez katerih ni življenja – zraka, vode in čistega okolja.
 • Naš glavni cilj je ohranjanje okolja na način, da ob tem ne zaviramo infrastrukturnih projektov, ki so za okolje sprejemljivi in zmanjšujejo ogljični odtis ter pomenijo razvoj za državo.
 • Uvedli bomo spremljanje ogljičnega odtisa kot enega glavnih kazalnikov razvoja na vseh ravneh, od industrije do posameznika, in na podlagi rezultatov pomagali pri prehodu na brezogljično družbo. Posebno vlogo bodo pri tem igrali menjava načinov ogrevanja, masovna uporaba domačih sončnih elektrarn, subvencioniranje novih tehnologij v industriji itd.
 • Javni potniški promet bo učinkovita hrbtenica vsakodnevnega transporta ljudi in blaga, zato bo deležen posebne pozornosti.
 • S projekti skupne uporabe prevoznih sredstev bomo izboljšali problematike prevelikega števila vozil v mestih, parkiranja in onesnaženja zraka.
 • Vso električno energijo za lastne potrebe bomo pridobivali iz obnovljivih virov in v bližnji prihodnosti z razvojem novih tehnologij dosegli 100-odstotno samozadostnost.
 • Strategija upravljanja z lesom in lesno industrijo mora omogočati večjo dodano vrednost končnih izdelkov, denar od prodaje pa polniti demografski sklad.
 • Določen delež prihodkov od uporabe pitne vode bo namenjen demografskemu skladu, saj je voda naša »nafta« prihodnosti.

10. Dolgoročno stabilne in vzdržne javne finance

 • Javne finance predstavljajo finančno poslovanje države in stranka SAB se zavezuje, da bomo javni denar uporabljali zakonito, transparentno in pregledno.
 • Javni dolg bomo znižali na vzdržno raven, zato bo država manj odvisna od finančnih trgov.
 • Zavzemamo se za pravično obdavčitev in pošteno razdelitev javnih sredstev.
 • Zagovarjamo uravnotežen proračun sektorja država in se zavzemamo za večjo učinkovitost javnega sektorja.
 • Kvalitetno upravljanje državnega premoženja bo transparentno povezano z neposredno politično odgovornostjo.
 • Zagovarjamo postopen in premišljen umik države iz »nestrateških« panog gospodarstva.
 • Potreben bo odločen korak v smeri izboljšanja poslovnega okolja, da bo to privlačno za domače in tuje investicije.
 • Vzpostavili bomo plačilno disciplino.
 • Vzpostavili bomo institucionalni okvir za moderne oblike lastniškega financiranja malih in srednjih podjetij.
 • Soočili se bomo z negativnimi demografskimi trendi in njihovimi posledicami ter iskali rešitve in odgovore za prihodnost.

10. Vsem dostopna in raznolika kultura

 • Umetnost in kultura sta najplemenitejši izraz človeške svobode, ustvarjalnosti in duha časa, zato z njima vsak trenutek kultiviramo družbo.
 • Slovenski jezik in kultura sta naša identiteta, zato skrbimo za njun razvoj in promoviramo kakovostno slovenščino v javni rabi.
 • Spodbujamo vlaganja v kulturno dediščino in njeno kar največjo dostopnost ter sodobno prezentacijo in v povezavi z njo spodbujamo razvoj kreativnega turizma.
 • Medijska svoboda in svoboda umetniškega ustvarjanja ter svobodno izražanje stališč so za nas absolutni postulati. Svoboda pa je tudi odgovornost, ne le pravica, zato priseganje na te vrednote zahteva nenehno senzibilnost.
 • Pregledno javno financiranje kulturnih in medijskih dejavnosti ne sme oz. ne more biti razlog za politični nadzor nad kulturnim ustvarjanjem in uredniško politiko medijev.
 • Neodvisni, svobodni, objektivni in profesionalni mediji, ki svoje delo opravljajo v skladu s strokovnimi standardi novinarskega dela, so izjemno pomembna sestavina pravne in demokratične države, zato podpiramo njihovo neodvisnost ter stabilno in zadostno financiranje.
 • Poudarek pri delovanju bomo namenjali tudi borbi proti lažnim novicam v vseh oblikah, tako na spletu in v tiskanih medijih kot na radiu in televiziji, da na tak način ohranimo in okrepimo demokracijo. 
 • Kulturni sektor v Sloveniji potrebuje celovito prenovo v smeri zagotavljanja stabilnih pogojev za kulturo in boljšo dostopnost javnih kulturnih dobrin vsem državljankam in državljanom Slovenije.
 • Kultura in umetnost morata postati pomemben del razvojne prenove države, tudi na področju gospodarstva (kreativni sektor) in izobraževanja (kulturno-umetnostna vzgoja).
 • Na razvoj kulture gledamo celovito, ne zgolj z vidika boljše podpore sektorju, temveč tudi z vidika njegove konstitutivne umeščenosti v razvoj družbe prihodnosti.

11. Stabilen obrambno-varnostni sistem

 • Zavzemamo se za stabilen obrambno-varnostni sistem, ki bo v službi državljank in državljanov in bo podpiral miroljubno politiko, ki jo gradijo dobrososedski odnosi.
 • Zavzemamo se za depolitizirano profesionalno slovensko vojsko, pripravljeno na izzive sedanjosti in prihodnosti.
 • Vojska mora biti pripravljena na pomoč civilni zaščiti. Formirati moramo močne kibernetske strukture in biti pripravljeni na vse ostale izzive sedanjosti in prihodnosti za potrebe državljank in državljanov.
 • Z uvajanjem sodobnih komunikacijskih orodij bomo izboljšali pogoje dela v nacionalnem sistemu varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami.
 • Zavzemali se bomo za razvoj skupne evropske varnostne politike.
 • Zavzemali se bomo za aktivno vlogo v smeri razvoja dodatnih mehanizmov kolektivne varnosti znotraj NATO.
 • Misije in napotitve slovenskih vojakov v tujino naj odobrava Državni zbor.
 • Razvijali bomo slovenske kompetence in prednosti na specifičnih področjih varnostne politike (npr. NATO center odličnosti za gorsko bojevanje) in na ta način domačo industrijo podpirali pri povezovanju visokotehnoloških, inovativnih podjetij ter projektov na področju sodelovanja obrambne industrije.
 • Odločeni smo ponovno pridobiti vlogo vodilne države na Zahodnem Balkanu, predvsem v luči usmerjanja in svetovanja pri približevanju Severnoatlantskemu zavezništvu in obrambnih reformah.
 • Podpiramo veteranske organizacije, ki ohranjajo tradicijo narodne osvoboditve, osamosvojitve in narodne enotnosti.

12. Učinkoviti javna uprava in lokalna samouprava

 • Učinkovita, kakovostna in transparentna javna uprava mora biti v službi ljudi in mora ažurno odgovarjati na potrebe državljank in državljanov.
 • Poskrbeli bomo za močno in dobro razvito javno e-upravo, kjer bodo storitve digitalizirane, vendar hkrati ljudem dostopne tudi na klasičen način.
 • Upoštevali bomo ideje in pobude, ki nam jih bodo posredovali ljudje.
 • Referendum je najvišja oblika demokracije, zato ga bomo izkoristili pri stvareh, ki so za ljudi in prihodnost najbolj pomembne.
 • Javni sektor potrebuje odločno reformo, v okviru katere je treba oblikovati učinkovitejši plačni in kadrovski sistem, ki bo nagrajeval uspešne in učinkovite delavce.
 • Poskrbeli bomo za večje pristojnosti in osebne odgovornosti predstojnikov in uradnikov. Zagotoviti je treba, da organi v javni upravi o stvareh odločajo, ne pa vzdrževati sistema, ki omogoča izogibanje odločanju in odgovornosti.
 • Za kakovost življenja državljank in državljanov je kakovostno delovanje lokalne samouprave ključnega pomena. Razlike med občinami so še vedno prevelike tako v kakovosti kot v načinu njihovega delovanja, zato se bomo zavzemali za reformo lokalne samouprave v smeri njene večje učinkovitosti in večje participacije občank in občanov pri odločanju.
 • Podpiramo zmanjšanje števila občin, na način, da občine dobijo več pristojnosti in odgovornosti.
 • Zakonsko bomo zagotovili nujnost uvedbe participatornega proračuna v vseh občinah in zagotovitev ustreznega deleža proračunskih sredstev zanj, saj imajo tako ljudje neposreden vpliv pri porabi občinskega denarja.
 • Za močno demokracijo in spoštovanje pravil in zakonov so potrebne okrepljene inšpekcijske in nadzorne službe.

13. Delujoča demokracija in močna pravna država

 • Naše vodilo je: več vpliva volivcev za več demokracije.
 • Spoštujemo načela pravne države in demokratičnega delovanja ter svobode medijev, saj je to ključno za razvoj družbe ter normalno in učinkovito delovanje gospodarstva in vseh drugih podsistemov v družbi.
 • Spoštujemo človekove pravice in svoboščine vsakogar, a se zavedamo, da so pravice posameznika omejene s pravicami drugih. Zavračamo vse oblike sovraštva, diskriminacije in sovražnega govora. Borili se bomo za spoštovanje načela enakosti in proti predsodkom do drugačnih, manjšin, žensk itn.
 • Zaupanje volivcev v politiko lahko dvignemo z večjim vplivom volivcev na izbiro poslanca in ukinitvijo volilnih okrajev ter uveljavitvijo preferenčnega glasu. Z vzpostavitvijo e-volitev in volitvami na delovni dan bomo volitve približali ljudem, zlasti mladim.
 • Spoštovali in varovali bomo skozi desetletja izborjene pravice in svoboščine, tudi v pogojih zdravstvenih in drugih kriz ter avtoritarnih in totalitarnih poizkusov vladanja.
 • Kvalitetno voden zakonodajni postopek, v katerega so pravočasno vključeni vsi deležniki, prispeva h kvalitetnim zakonom in boljšemu delovanju družbe. Prizadevali si bomo tudi za prevetritev obstoječe zakonodaje, da bo ta bolj jasna, pregledna in manj zbirokratizirana. Smo za manj zakonov in podzakonskih aktov.
 • Pravno varstvo bomo zagotavljali vsem pod enakimi pogoji, ob spoštovanju načela enakosti pred zakonom in sojenja v razumnem roku.
 • Vztrajali bomo pri doslednem in učinkovitem pregonu gospodarskega in organiziranega kriminala ter vseh oblik korupcije, to pa bo povrnilo zaupanje ljudi v sodni sistem in pravno državo.
 • Prizadevamo si za neodvisno in strokovno, a hkrati tudi hitrejše in učinkovitejše sojenje. Podpiramo strokovni razvoj pravosodnih delavcev, a hkrati tudi uveljavljanje njihove odgovornosti, ki pa mora biti v skladu z obstoječo zakonodajo in načelom delitve oblasti.
 • Ljudi bomo spodbujali k prevzemanju odgovornosti za razreševanje lastnih sporov in spodbujali alternativne oblike reševanja sporov (zlasti mediacije) na vseh področjih. To bo prispevalo k hitrejšemu reševanju zadev, skrajšanju postopkov in bolj dolgoročnim rešitvam brez nepotrebnih izvršb.

14. Uspešna in prodorna zunanja politika

 • Zagovarjamo odločno in proaktivno Slovenijo, ponovno uveljavljeno v mednarodnem okolju, ki se bo borila za podjetno, inovativno in družbeno odgovorno Evropo. V zunanji politiki, še posebej pa pri krepitvi dobrih odnosov z našimi sosedi, bomo uveljavljali načela enakopravnosti, dostojanstva in nacionalnega interesa Slovenije.
 • Zagovarjamo svobodno, varno in pravično Evropsko unijo, ki temelji na Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP).
 • Zagovarjamo močnejšo skupno EU zunanjo politiko. Da bi Evropska unija postala enakovreden globalni partner ostalim velesilam, je zanjo ključnega pomena, da govori z enim glasom.
 • Zagovarjamo krepitev evropskega sodelovanja in medsebojnega razvoja znotraj EU, pri čemer se za uresničevanje slovenskih ciljev ne bomo omejevali enostransko.
 • V pogojih globalizacije je treba zagotavljati optimalno uresničevanje temeljnega gospodarskega cilja Slovenije, tj. zagotavljanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in podjetništva na globalnem trgu. Slednje je temeljni pogoj za razvojni preboj, dolgoročno stabilno rast in razvoj ter s tem zagotavljanje blaginje slovenskim državljankam in državljanom. 
 • Zavzemamo se za vodilno vlogo Evropske unije pri spopadanju s podnebnimi spremembami in v prizadevanjih za trajnostni razvoj, zato bomo tudi od drugih držav zahtevali spoštovanje Pariškega sporazuma.
 • Zavzemamo se za skupno evropsko varnostno politiko.
 • Zavzemamo se za enoten evropski nadzor varovanja zunanjih meja EU ter evropsko poenotenje praks kontrol na zunanjih mejah v duhu skupnega pravnega okvira, enakega obravnavanja in spoštovanja vladavine prava.
 • Zavzemamo se za nadaljnjo širitev EU kot ključnega orodja za krepitev stabilnosti, blaginje, pravne države in demokracije v jugovzhodni Evropi.
 • Zavzemamo se za oblikovanje slovenske državne strategije za zaščito in pomoč slovenski narodni manjšini v zamejstvu in v tujini.

Programsko stališče predsednice stranke

ob ustanovitvi

 

»Moje osnovno politično prepričanje je bilo vedno socialno-liberalno: verjamem v solidarnost med ljudmi kot temeljno vrednoto socialne družbe in verjamem v to, da svoboda nikoli ne sme ogrožati svobode drugega. Z vsemi močmi bom strpno, povezovalno in argumentirano delovala za takšno sočutno, svobodomiselno in napredno Slovenijo.«

mag. Alenka Bratušek

NAROČI SE NA E-NOVICE!

ZADNJE NOVICE

Kontakt

SAB | Stranka Alenke Bratušek

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 08 387 26 17
E: info@sab.si