Ljubljana, 25. november 2021 – Državni zbor je s 84 glasovi ZA in brez glasu proti potrdil zakonski predlog SAB, po katerem bo s koncem letošnjega leta prepovedana prodaja plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Dokazali smo, da za ohranitev narave in zmanjšanje plastike v okolju znamo preseči razlike, nasploh pa smo na tem področju v SAB zaorali ledino. Z zakonom tlakujemo pot krožnemu gospodarstvu, ničelnim odpadkom, pospešujemo recikliranje, spodbujamo ponovno uporabo in spreminjamo potrošniške navade. Ključna je zamenjava plastike z materialom za večkratno uporabo. 

V poslanski skupini SAB smo dosegli pomembno zmago za okolje, saj je državni zbor soglasno potrdil zakonski predlog SAB za zmanjšanje odvržene plastične embalaže. Prav ta je najpogostejši vir globalnega onesnaževanje rek in oceanov, hkrati pa negativno vpliva tudi na naše zdravje. Kot potrjujejo številne raziskave, plastiko najdemo v naših telesih, celo v posteljici zarodka. To vpliva na zmožnost reprodukcije in vrsto drugih bolezni. V SAB smo zato že junija letos, natančneje ob začetku referendumske kampanje o zakonu o vodah, vložili Zakon o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. 

Zasledovanje ciljev evropske direktive

Ob prepoznavanju negativnih vplivov plastike za enkratno uporabo na okolje in zdravje je Evropska unija junija leta 2019 sprejela direktivo EU 2019/904 o zmanjševanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljevanju evropska direktiva). Predmetno direktivo so morale države članice EU v svoj pravni red prenesti do 3. julija letos. Z direktivo se želi doseči trajno zmanjšanje uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo s postopnim zmanjševanjem njihovega dajanja v promet. Obenem se z direktivo spodbuja uporaba trajnostnih izdelkov za večkratno uporabo, določajo pa se tudi nove sankcije za kršitve. Kot narekuje direktiva, je v EU od 80 do 85 % morskih odpadkov iz plastike, nasploh pa plastični proizvodi za enkratno uporabo predstavljajo približno polovico vseh morskih odpadkov na obalah EU. 

Plastični proizvodi predstavljajo veliko tveganje za ohranjanje kakovosti pitne vode in posledično zdravstveno tveganje za ljudi in vodne organizme. Kot pobudniki zapisa pravice do pitne vode v ustavo smo si zato v SAB prizadevali, da z vloženim zakonom tudi Slovenija čim prej sledi smernicam EU. Pri prenosu evropske direktive v slovenski pravni red smo prehiteli vlado in poskrbeli, da bo do uzakonitve našega predloga prišlo še letos.

Bistvena je zamenjava plastike s trajnostnimi izdelki za večkratno uporabo 

»V skladu z zakonom bo v Sloveniji prepovedano dajati na trg proizvode iz oksorazgradljive plastike in plastične izdelke za enkratno uporabo, kot so vatirane palčke, jedilni pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov ter posode za živila iz ekspandiranega polistirena. Prav tako bodo prepovedani lončki in vsebniki za pijačo iz ekspandiranega polistirena.  Z zakonom iz trga izločamo devet kategorij plastičnih izdelkov za enkratno ali kratkotrajno uporabo, ki jih lahko nadomestimo z alternativnimi in cenovno dostopnimi proizvodi. V splošni rabi je enostavno preveč plastičnih izdelkov, ki jih uporabljamo zgolj nekaj minut, nato pa zavržemo. S sprejetim zakonom bo teh problemov bistveno manj,« je v imenu predlagatelja povedal naš poslanec mag. Andrej Rajh.

Po zgledu evropske direktive bomo s sprejetim zakonom prepovedali predvsem tiste plastične izdelke, za katere so na voljo okolju prijaznejše alternative. Če bi katerakoli pravna oseba ali samostojni podjetnik te izdelke kljub prepovedi vseeno prodajal, smo predvideli tudi globe v višini od 700 do 15 tisoč evrov. Nadzor nad izvajanjem določb bo spremljal tržni inšpekcijski organ. 

Zahvaljujemo se poslancem opozicije in koalicije za podporo, naše okolje bo kmalu lažje zadihalo.