Verjetno poznate zgodbo Jakoba, ki mu ZZZS ni želel priznati zdravljena kolka in zgornjega dela stegnenice v tujini. Jakob potrebuje novo operacijo in starši se soočajo z birokratskimi zapleti in ovirami, zato je predsednica stranke mag. Alenka Bratušek na ministrico za zdravje naslovila pisno poslansko vprašanje.

Spoštovana ministrica,

poslanski kolega mag. Matej Tonin vas je že v začetku junija s poslanskim vprašanjem seznanil s težavami pri postopku povrnitve stroškov za zdravljenje v tujini v primeru bolnega dečka Jakoba Zupana. Informacije glede zapletov ste zagotovo prejeli tudi iz prve roke in iz poročanja medijev, zato jih v svojem vprašanju ne bom ponovno navajala. Vsekakor pa bi opozorila na nekaj novih dejstev in vam zastavila z njimi povezana vprašanja, saj primer ni edini in kaže na potrebo po sistemskih spremembah.

V vašem odgovoru, ki ste ga poslali kolegu Toninu, ste med drugim zapisali, da se zavedate težav, ki nastajajo pri pravicah zavarovanih oseb do zdravljenja v tujini in da bo tudi po vašem mnenju potrebno spremeniti zakonodajo tako, da bodo zavarovane osebe vnaprej seznanjene z vsemi možnostmi zdravljenja v tujini. Zato vas sprašujem, kako daleč so te spremembe in kdaj jih bomo lahko obravnavali v Državnem zboru. Prepričana sem, da je za najboljše rešitve potreben čas, a medtem, ko jih pripravljate, se družine, kot je Jakobova, vsako jutro zbujajo s skrbmi zaradi birokratskih ovir.

Poleg tega bi od vas želela pojasnila glede postopka pridobitve mnenja konzilija terciarnega zavoda, ki je ključno za odločitev o tem, ali bo zavarovana oseba upravičena do povrnitve stroškov zdravljenja v tujini. Glede na navedbe staršev in medijev v omenjenem primeru, so ti postopki nenavadno dolgi. Glede na to, da gre za izpolnitev obrazca, vas sprašujem, kako lahko kot ministrica za zdravje ukrepate, da se ti postopki ne bi vlekli več mesecev. Očitno se zavedate, da so na tem področju potrebne zakonodajne spremembe, preden bodo stopile v veljavo, pa moramo še vedno poskrbeti, da otrokom in drugim bolnikom ne bodo kršene osnovne človekove pravice, kot je pravica do ustreznega zdravljenja. S kakšnimi ukrepi boste kot ministrica za zdravje to zagotovili?