Mag. Alenka Bratušek je na ministra za infrastrukturo in ministrico za okolje in prostor naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z delom Slovenskega javnega okoljskega sklada – Eko sklad. Osnovne naloge javnega sklada so prehod na obnovljive vire energije, učinkovita raba energije, ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami, trajna mobilnost, ozaveščanje javnosti. Preko razpisa za nepovratne finančne spodbude za nakup in vgradnjo fasadnega sistema lahko Eko sklad trajnostno pripomore pri izboljšanju okolja. Pristojna ministra smo povprašali, koliko teh spodbud je bilo že podeljenih – fizičnim osebam, pravnim osebam in lokalnim skupnostim, ter kdo je dejansko sam prejemnik subvencije – rezervni sklad, upravitelj ali izvajalec storitev, ter zakaj so zahteve po debelini toplotne izolacije postavljene tako visoko, saj naj bi izkoristek ne odtehtal nesorazmerno višjih stroškov materialov in same vgradnje toplotne izolacije, glede na to, da na zahtevo po debelini toplotne izolacije, tudi stroka nima enotnega stališča.