poslanska
skupina

 

vodja poslanske skupine

Poslanska pisarna

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje

Vsak prvi ponedeljek v mesecu po predhodnem dogovoru

Članica parlamentarnih odborov:

 • Mandatno-volilne komisije
 • Ustavne komisije
 • Odbora za pravosodje
 • Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

 

Rodila se je leta 1972 v Mariboru. Diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom je kariero začela kot svetovalka v državnem zboru, bila vodja projektov v agenciji Pristop in kasneje istočasno vodila službi za mediacijo in odnose z javnostmi Okrožnega sodišča v Ljubljani. Na sodišču je sodelovala pri vzpostavitvi prvega mediacijskega programa v Sloveniji in poleg vodenja 80 mediatorjev ves čas delala kot mediatorka in trenerka mediatorjev. Leta 2011 je bila izvoljena za poslanko in je kot predsednica Ustavne komisije koordinirala spremembi ustave. Večkratna ljubljanska mestna svetnica je danes odvetnica, mediatorka in vodja Mediacijskega centra pri Odvetniški akademiji Odvetniške zbornice Slovenije. V politiki in nasploh si želi več poguma in manj kritiziranja. Živi v Ljubljani z možem in otrokoma.

  Namestnik vodje poslanske skupine

  Poslanska pisarna

  Vetrinjska ulica 5, 2000 Maribor, 1. nadstropje

  Vsak prvi ponedeljek v mesecu po predhodnem dogovoru

  Član parlamentarnih odborov:

  • Odbor za zadeve EU
  • Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor
  • Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
  • Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti na področju nabav medicinske opreme in zdravstvenega materiala

   

  Rodil se je leta 1979 v Mariboru. Po poklicu je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Po diplomi leta 2004 je poklicne izkušnje pridobival  s področja svetovalnega inženiringa pri podjetju IBE. Zadnjih 8 let je bil zaposlen v podjetju HSE Invest, kjer je opravljal delo odgovornega projektanta in odgovornega vodje projekta ter bil vključen v vse aktivne projekte izrabe OVE skupine HSE.  Delovne izkušnje stalno nadgrajuje in se izobražuje. Leta 2016 je magistriral iz  gradbeništva, s področja upravljanja rečnih pregrad. Aktivno sodeluje na mednarodnih konferencah: Hidroenergia, HYDRO, CIRED-CIGRE in EUSEW. Prejel je povabilo vlade Indije po dodatnem izobraževanju in prenosu znanj na renomiranem IIT Roorkee.  Pridobljene izkušnje mu omogočajo, da na področju razvoja in raziskav lahko deluje kot zunanji strokovnjak Evropske Komisije in kot ocenjevalec razvojnih programov HORIZON 2020, COST ter vabljeni govorec razvijajoče se Evropske obrambne agencije. Zbrano znanje vključuje in  zaključuje v doktorski nalogi s področja vpliva podnebnih sprememb na upravljanje rečnih pregrad.

   

   Poslanec

   Poslanska pisarna

   Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje

   Vsak prvi ponedeljek v mesecu po predhodnem dogovoru

   Član parlamentarnih odborov:

   • Predsednik Komisije za poslovnik
   • Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti
   • Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
   • Odbor za zdravstvo
   • Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide

    

   Rodil se je leta 1952 v Ljubljani, po izobrazbi je pravnik, magistriral je iz poslovnih ved na IEDC Bled. Je predsednik Rotary kluba Portorož, v svoji karieri pa je nizal uspehe kot strokovni sodelavec družbenega pravobranilca v Celju in kot direktor Aerodroma Portorož in hotelske družbe Metropol Group. Rad leti, je licencirani inštruktor in višji predavatelj letenja. Napisal je knjigo Brez človeka – enoumje neoliberalizma in se je v politiko podal zato, da bi tudi kaj naredil, ne samo pisal. Z ženo živita v Portorožu in Grožnjanu, imata štiri otroke.

    

    Poslanec

    Poslanska pisarna

    Poslanska pisarna: Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

    Vsak prvi ponedeljek v mesecu po predhodnem dogovoru

    Član parlamentarnih odborov:

    • Odbor za obrambo
    • Odbor za finance
    • Odbor za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
    • Odbor za kulturo
    • Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d.
    • Preiskovalna komisija o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19
    • Preiskovalna komisija o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19

     

    Rodil se je leta 1967 v Trstu in mladost preživel v Nabrežini. Po zaključeni višji šoli v Italiji je tam odprl prvo podjetje, skupaj z ženo pa je nato v Sloveniji vodil uspešno Skupino Bandelli. Podjetja skupine se ukvarjajo z veletrgovino, trgovino na drobno, proizvodnjo betona in betonskih izdelkov ter z inovativnimi proizvodi. Ob delu je diplomiral iz ekonomije in magistriral iz mednarodnega poslovanja. Ima certifikat II. stopnje za opravljanje dela nadzornika, med drugim je bil predsednik nadzornega sveta RTV Slovenije. Dokazal se je tudi kot župan občine Komen, ki je v času njegovega vodenja začela uspešno izkoriščati naravne danosti in kulturno dediščino kot podlago za razvoj lokalne skupnosti; med drugim je občina prejela priznanje zlati znak Slovenia green destination. V politiki je zato, da bi dvignil blaginjo v našem okolju. Rad se uči, pomembno mu je, da pridobljeno znanje tudi uporabi. Živi v Kobdilju pri Štanjelu z ženo in otrokoma.

     

     MAG. ALENKA BRATUŠEK

     alenka.bratusek@dz-rs.si

     Poslanka

     Poslanska pisarna

     Poslanska pisarna: Koroška cesta 27, 4000 Kranj

     Vsak prvi ponedeljek v mesecu po predhodnem dogovoru

     Članica parlamentarnih odborov:

     • Podpredsednica Komisije za nadzor javnih financ
     • Odbor za gospodarstvo
     • Odbor za zunanjo politiko
     • Ustavna komisija

      

     Rodila se je v Celju 31. marca 1970. Oba starša sta Celjana: mami Zdenka diplomirana ekonomistka in dolga leta učiteljica na celjski Srednji trgovsko-komercialni šoli, ati Milan pa diplomirani pravnik, dolga leta sodnik v Žalcu, nekaj časa tudi na višjem sodišču v Celju.

     V Celju je zaključila Srednjo naravoslovno-matematično šolo, leta 1994 diplomirala na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, leta 2006 pa magistrirala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani s področja menedžmenta neprofitnih organizacij.

     Po kratkotrajnem delu v manjšem tekstilnem podjetju se je leta 1995 zaposlila na Ministrstvu za gospodarstvo in med drugim sodelovala pri postavljanju mreže za pospeševanje malega gospodarstva.

     Od leta 1999 do leta 2011 je bila zaposlena na Ministrstvu za finance. Generalna direktorica Direktorata za proračun Ministrstva za finance je bila od leta 2006. Odgovorna je bila za državni proračun, financiranje lokalnih skupnosti in črpanje evropskih sredstev. Leta 2007 in 2008 je sodelovala pri pripravah na predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, vodila je podskupino za proračun.

     Leta 2011 se je odločila za vstop v državno politiko in bila prvič izvoljena v Državni zbor. Leta 2013 je po korupcijski aferi takratnega predsednika vlade v najtežjem obdobju finančne krize prevzela vodenje vlade in skupaj s koalicijo uspela preprečiti bankrot države in Slovenijo postavila nazaj na pravo pot.

     Leta 2014 je bila drugič izvoljena za poslanko, štiri leta kasneje pa je s svojo stranko osvojila 5 poslanskih mandatov.

      

      MAG. BRANISLAV

      RAJIĆ

      branislav.rajic@dz-rs.si

      Poslanec

      Poslanska pisarna

      Vetrinjska ulica 5, 2000 Maribor, 1. nadstropje

      Vsak prvi ponedeljek v mesecu po predhodnem dogovoru

      Član parlamentarnih odborov:

      • Član odbora za kulturo
      • Član odbora za zunanjo politiko (podpredsednik)
      • Član odbora za zadeve Evropske unije
      • Član preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave
      • Namestnik člana preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov

       

      Rodil se je 9. maja 1962.

      Diplomirani inženir arhitekture s strokovnim izpitom za arhitekte in magister znanosti s področja zaščite in revitalizacije gradbene dediščine. Delal je kot vodja projektov v Beogradu, Lusaki, Harareju, Lendavi in Mariboru. Strokovno deluje kot arhitekt, urbanist, oblikovalec notranje opreme in pedagog.

      Poučeval je projektiranje ter varstvo okolja in urejanje prostora v srednje- in višješolskih izobraževalnih programih. Ima pedagoško-andragoško licenco za predavatelje in licenco za nadzornike.

      Leta 2014 je bil prvič izvoljen za poslanca. V obeh mandatih je aktivno sooblikoval politike na področjih Odbora za kulturo, Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter Odbora za zunanjo politiko, pri določenih temah tudi na Odboru za infrastrukturo in Odboru za zdravje.

      Od leta 2018 je mariborski mestni svetnik in član Sveta mestne četrti Radvanje.

      Predsednik Nacionalnega sveta Srbov Slovenije.

      Na mednarodni kinološki sceni je priznan sodnik za vse pasme psov (FCI allround judge).

      Politiko razume kot orodje za doseganje še boljše družbe in za dvig nivoja komuniciranja. V politiki vidi potencial, da vsem obrazom kulture nadenemo vedrejši nasmeh: umetnosti, izobraževanju in vzgoji, prostoru in medijih; da bo kultura žarela med ljudmi, bogata in lepa kot Slovenija.

      Oče treh otrok, živi v Mariboru.

       

      NAROČI SE NA E-NOVICE!

      ZADNJE NOVICE

      Kontakt

      SAB | Stranka Alenke Bratušek

      Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

      T: 08 387 26 17
      E: info@sab.si