Potem ko je društvo Svet staršev v peticiji za spremembo šolskega sistema navedlo, da so slovenski otroci v osnovnih šolah preobremenjeni, je Maša Kociper v poslanskem vprašanju ministra za izobraževanje Jerneja Pikala pozvala k spremembam v šolskem sistemu.

»Ker so učni načrti zastavljeni zelo ambiciozno, morajo učitelji za obravnavo snovi zelo hiteti in kot sami priznavajo, časa za utrjevanje in ponavljanje snovi v šoli praktično ni. Utrjevanje snovi je v celoti preloženo na popoldanski čas in posledično v breme domačega okolja,« je poudarila Maša Kociper. Glede na hiter življenjski ritem in zahtevne službe so starši vedno manj opremljeni za delo z otroki, je dodala.

Izpostavila je tudi, da so »otroci zaradi preobremenjenosti izpostavljeni čustvenim stiskam. K temu veliko pripomore obstoječ sistem točkovanja, saj otroke sili k pozornosti na sleherno oceno, ki lahko čez tri leta vpliva na nadaljevanje šolanja«.

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je na njeno vprašanje, kdaj bodo uvedene spremembe, dejal, da lahko v kratkem računamo na spremembo učbeniške politike in s tem zmanjšanje teže šolskih torb, optimizacijo nacionalnega preverjanja znanja in načina ocenjevanja.

V stranki SAB smo za močno javno šolstvo

Verjamemo, da je kakovostno javno šolstvo težko izborjena pravica, ki se ji pod nobenim pogojem ne smemo odpovedati. Kakovostna izobrazba, še posebej osnovnošolska, je javno dobro, dostopno vsem.

Tako v državnem zboru nismo podprli ustavne obtožbe predsednika vlade Marjana Šarca, ki mu predlagatelji očitajo nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča o izenačitvi financiranja javnih in zasebnih šol, ker si želijo, da se financiranje povsem izenači.

V SAB nasprotno predlagamo, da se odločitev ustavnega sodišča spoštuje tako, da v ustavi jasno zapišemo, kar tam sicer že piše: da država mora financirati samo javne šole, zasebne pa le, če to želi.

Financiranje zasebnih in javnih šol ne more biti izenačeno, dokler niso izenačeni pogoji vpisa. Medtem ko ima v javnih šolah mesto vsak otrok, zasebne lahko izbirajo, komu bodo vpis dovolile.