V Stranki Alenke Bratušek smo ponosni na to, da je večina poslancev podprla tudi našo pobudo za spremembo 57. člena ustave. Pri spremembi 57. člena ustave zasledujemo en sam cilj: znanje, dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Poslanki Mirjam Bon Klanjšček in Alenka Bratušek izboljšanje zapisa v ustavi zahtevata iz dveh razlogov: ker država zasebnih šol ne potrebuje in ker je med javnimi in zasebnimi osnovnimi šolami razlika v vpisnih pogojih.

1. Država osnovnošolsko izobraževanje že zagotavlja sama

Po ustavi mora država poskrbeti za to, da bo vsak otrok pod enakimi pogoji deležen osnovnošolske izobrazbe. Država to že zagotavlja: vsak otrok se lahko vpiše v javno osnovno šolo, zanj bo tam vedno prostor. Za to, da država izvede to nalogo iz ustave, zasebnih šol ne potrebuje. V ustavi bomo zato jasno zapisali, da država javne šole MORA financirati, zasebne pa LAHKO financira. Ker v javnih šolah otroci MORAJO imeti mesto, v zasebnih pa LAHKO imajo mesto. In pozor, v državni šoli ima prostor tudi tisti, za katerega so se starši odločili, da bo obiskoval zasebno šolo.

Zato je popolnoma neprimerna tudi primerjava financiranja šolstva s financiranjem zdravstva.

»V zdravstvu so res podeljene koncesije, prek katerih koncesionar opravlja javno službo namesto države. Država pa za to, da bi zagotovila osnovnošolsko izobraževanje vsem otrokom, zasebnih šol ne potrebuje. Državne šole za to zadostujejo. V zasebno šolo starši vpišejo otroka, ker se tako odločijo. In še enkrat, v državni šoli ima prostor tudi tisti, za katerega so se starši odločili, da bo obiskoval zasebno šolo,« poudarja predsednica stranke Alenka Bratušek.

Če določeni starši želijo vpisati otroke na zasebne šole, jih pri tem ne omejujemo. A država tega ni dolžna financirati, in to mora biti kristalno jasno zapisano tudi v ustavi, kar očitno doslej ni bilo.

2. Razlika v pogojih za vpis v državne in zasebne osnovne šole

V Stranki Alenke Bratušek nimamo nobenega problema s tem, da zasebne šole obstajajo, saj lahko bogatijo izobraževalni prostor. Nikakor pa ne moremo od države zahtevati, da v enaki meri financira zasebne in javne šole.

»Med enimi in drugimi šolami je namreč pomembna razlika: državne šole vpišejo vse otroke iz okoliša, v katerem delujejo, za zasebne pa ta zahteva ne velja. One same in povsem samostojno določajo kriterije za vpis. Šele ko bi vpisne pogoje izenačili, bi lahko zahtevali enako obravnavo državnih in zasebnih šol,« dodaja Alenka Bratušek.

Očitki o ignoriranju ustavne odločbe

Glede očitka nekaterih ustavnih pravnikov in ustavnikov, da vlada Mira Cerarja tri leta ignorira ustavno odločbo, pa predsednica stranke in poslanka Alenka Bratušek:

»To drži, a je za to odgovorna samo vlada oziroma poslanci stranke SMC. Predlog za spremembo ustave smo namreč predlagatelji spremembe ustave vložili že pred tremi leti. S spremembo se je zavlačevalo, seja Ustavne komisije, na kateri bi o tem odločali, je bila večkrat prestavljena. Predlagatelji spremembe smo si seveda želeli, da bi se obravnavala takoj.«

Foto: kozjansko.info