Čeprav koalicijski stranki DeSUS in SMC najprej nista podprli našega predloga, naj se krizni ukrepi, ki veljajo za upokojence, odpravijo še letos, smo vztrajali. Ponovno smo vložili predlog zakona, ki bi to omogočil. Odpravili smo se tudi na ulice, med ljudi in koaliciji dokazali, da je tudi javnost na strani upokojencev.

V akciji zbiranja podpisov za peticijo #ZApokojnine smo v samo dveh dneh zbrali več kot 5.700 podpisov podpornikov. Podpise smo danes predali v parlament. Pri obravnavi našega predloga zakona bodo služili kot opomnik, da si tudi javnost želi, naj upokojenci vendarle prejmejo, kar jim pripada.

Kot je ob predaji podpisov v državni zbor dejal Jerko Čehovin, namestnik predsednika sveta stranke, v Zavezništvu menimo, da je »skrajni čas, da se krizni ukrepi odpravijo«. ZUJF namreč določa, da se zakon izvaja, dokler gospodarska rast dvakrat zaporedoma ne preseže 2,5 odstotka BDP-ja. To se je že zgodilo, napovedi pa so dobre tudi za prihodnjih nekaj let.

»Upokojenci smo si svoje pokojnine zaslužili sami. In tudi pričakujemo od države, da spoštuje zakonodajo, ki jo je sama sprejela,« je še dejal Čehovin. Ponovno bi se torej morala uveljaviti določila, kot veljajo v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

In prav to je naš namen. Z novelo želimo, da se krizni ukrepi omejevanja usklajevanja pokojnin in izplačila regresa upokojencem končajo. Prav je, da se glede na ekonomske kazalce vsem upokojencem izplača regres, pokojnine pa se polno uskladijo z rastjo plač, kot to veleva sistemski zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Dolga brada kljubovanja koalicije
V našem predlogu spremembe in dopolnitve zakona o uravnoteženju javnih financ smo predlagali polno uskladitev pokojnin z rastjo življenjskih stroškov in izplačilo letnega dodatka (regresa) čisto vsem upokojencem. Upokojenci, ki imajo pokojnine nižje od 431 evrov, bi po našem predlogu prejeli 390 evrov letnega dodatka, tisti z višjimi pokojninami pa 250 evrov. V letu 2016 je bil regres izplačan samo upokojencem z nižjimi pokojninami.

Podporo takšni spremembi zakona je dalo tudi predsedstvo Zveze društev upokojencev Slovenije.

Predlog spremembe ZUJF-a sta že januarja prvič vložili naši poslanki Alenka Bratušek in Mirjam Bon Klanjšček. Bil je obravnavan po skrajšanem postopku, najprej konec januarja na seji odbora za finance. Ta je sprejel sklep, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, kar so potem poslanci potrdili tudi na plenumu, na februarski redni seji DZ. Noveli sta nasprotovali zgolj dve največji koalicijski poslanski skupini – DeSUS in SMC. Preostale so ga podprle.

Predlog, ki je v obravnavi sedaj in ki ga je podprlo skoraj 6.000 državljanov, je 24. 2. vložila poslanka Alenka Bratušek. Zanj je predvidena splošna razprava na majski redni seji DZ, nato bo predlog obravnavan še na odboru za finance. Težo argumentov našega predloga bodo tokrat krepili podpisi podpore državljanov.