Ljubljana, 28. september 2021 – Voditelji opozicijskih strank SAB, LMŠ, SD in Levica so na Trgu republike v Ljubljani podpisali sporazum o povolilnem sodelovanju. Po parafiranju besedila in soglasni potrditvi sporazuma na organih teh strank so prvaki opozicijskega četverčka javnosti razkrili tudi vsebino. Predsednica stranke SAB mag. Alenka Bratušek je poudarila, da so temelji uspešne socialne države trdno in stabilno gospodarstvo, zdrave javne finance in odličen javni servis za državljane. 

Glavni namen podpisa sporazuma je skupno delovanje štirih strank za dobrobit Slovenije, umiritev stanja v državi in vrnitev k ustavnim temeljem in evropskim vrednotam. Stranke si bodo prizadevale za dosledno spoštovanje demokratičnih institucij in medijske svobode, ki jih ogroža razdiralna, protidemokratična in skrajno desna politika aktualne vlade. 

Kot je po podpisu sporazuma izpostavila naša predsednica Bratušek, »lahko le s trdnim gospodarstvom zagotovimo višje pokojnine in višje plače, zato se bomo v stranki SAB zavzemali za stabilno poslovno okolje, v katerem bo gospodarstvo še naprej lahko uspešno delovalo. Zgodovinsko visok javni dolg in primanjkljaj pod to vlado bosta zagotovo zaznamovala našo prihodnost, tisti, ki poznamo javne finance, pa zelo dobro vemo, da nas čaka veliko dela. Ne bo lahko, saj bo zapitek obstoječe vlade treba vračati.« Ob koncu je spomnila, da so za našo stranko prioritete skrb za upokojence, javno šolstvo in javno zdravstvo. Izrazila je optimizem, da bodo štiri opozicijske stranke na naslednjih volitvah osvojile večino, sestavile stabilno levosredinsko vlado in vrnile Slovenijo na pravo pot. 

Podpisnice sporazuma so se s podpisom zavezale, da bodo po naslednjih parlamentarnih volitvah sklenile sporazum o oblikovanju vladne koalicije. Za mandatarko oz. mandatarja bodo izvolile predsednico oz. predsednika tiste partnerice, ki bo na volitvah dosegla največji delež glasov.

K oblikovanju vladne koalicije se lahko ob soglasju vseh podpisnic pridružijo druge sorodne oziroma enako misleče stranke, podpisnice pa bodo na volitvah nastopile s samostojnimi listami in lastnimi programi.

Ob pripoznavanju medsebojnih razlik se stranke SAB, LMŠ, SD in Levica zavezujejo k skupni viziji za Slovenijo, pri čemer bodo izhajale iz naslednjih načel: 

  1. Učinkovitejše, bolj konsistentno in strokovno podprto spopadanje s pandemijo covid-19.
  2. Nedotakljivost načela delitve oblasti med zakonodajno, izvršno in sodno. Nedvoumnost in brezizjemnost vladavine prava ter neodvisnost sodstva.
  3. Zaveza krepitvi neodvisnosti ustanov, ključnih za transparentno delovanje države, ter javnih medijev, nevladnih organizacij, civilne družbe in depolitizacija nacionalno varnostnega sistema. 
  4. Boj proti revščini, neenakosti in socialni izključenosti. Zagotovitev dostojne starosti.
  5. Stabilna in redna delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Predvidljivo podjetniško okolje s finančnimi spodbudami za ustvarjalne preboje.
  6. Povrnitev veljave stroke v ključne državne ustanove ter obračun s korupcijo v vrhovih oblasti.
  7. Vlaganje v kakovost in dostopnost sistemov javnega zdravstva, šolstva in dolgotrajne oskrbe ter odmik od prepuščanja izvajanja privatni iniciativi in prostemu trgu.
  8. Stabilno in povečano vlaganje v znanost in kulturo in zaustavitev nesmiselnih investicij v oboroževanje.
  9. Sistemske rešitve za polno kompatibilnost Slovenije z Zelenim dogovorom EU in digitalno preobrazbo. Izdatna krepitev kapacitet za pripravo in realizacijo večjih razvojnih in infrastrukturnih projektov, financiranih iz evropskih sredstev.
  10. Zniževanje emisij toplogrednih plinov skladno s cilji Pariškega podnebnega sporazuma in ohranjanje biodiverzitete kot ključno vodilo okoljskih, socialnih, gospodarskih in infrastrukturnih politik.

Dogovor o povolilnem sodelovanju je podlaga za nadaljnje aktivnosti, ki bodo po volitvah omogočile vzpostavitev trdne, uspešne, učinkovite in razvojno naravnane levosredinske vlade.