Ljubljana, 2. september 2021 – V poslanski skupini SAB smo ob podpori poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica in NeP sredi avgusta vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za okolje, na kateri smo želeli opozoriti na zaskrbljujoče ugotovitve iz najnovejšega poročila Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) za Slovenijo. Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki jih je največ v prometu in omilitev posledic podnebnih sprememb bo treba čim prej zavihati rokave in sprejeti ambiciozne in odločne ukrepe. O tem so si bili na seji odbora, ki je potekala 1. septembra, enotni tako opozicijski, kot koalicijski poslanci. 

Šesto poročilo Mednarodnega panela za podnebne spremembe IPCC, ki deluje pod okriljem ZN, je bilo javnosti predstavljeno 9. avgusta letos. Gre za doslej najbolj temeljito analizo znanstvenih dognanj o podnebnih spremembah za človeštvo. Poročilo je rdeči alarm in najresnejše opozorilo za ves svet, ki naj bo, tako generalni sekretar ZN in okoljevarstvene organizacije, budnica svetovnim voditeljem.

Kot izhaja iz ključnih ugotovitev poročila, je bilo globalno segrevanje ozračja v desetletju od 2011–2020 za 1,09 °C višje kot v letih med 1850–1900; od leta 1850 je bilo zadnjih pet let najbolj vročih doslej; nedavna stopnja dviga morske gladine se je v primerjavi z leti od 1901–1971 skoraj potrojila; ekstremni vremenski pojavi, kot so vročinski valovi in suše, so intenzivnejši in pogostejši, medtem ko so hladna obdobja redkejša in milejša; za segrevanje podnebja in taljenje ledenikov je v največji meri odgovorno človeštvo oz. posameznik.

»V stranki SAB nas zelo skrbijo ugotovitve omenjenega poročila za Slovenijo, saj iz znanstvenih dognanj izhaja, da se naša država segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. To pomeni, da ukrepov ne moremo več prelagati, ampak jih čim prej udejanjiti v praksi. Za zaustavitev prekomernega segrevanja ozračja ne bodo dovolj deklarativni, temveč konkretni, ambiciozni in odločni ukrepi v več sektorjih,« je na seji odbora v imenu predlagatelja izpostavil poslanec SAB mag. Andrej Rajh.  Znano je, da bomo največ pozornosti morali nameniti opuščanju premoga, prometu, obnovljivim virom energije in energetski učinkovitosti. »Naša prihodnost je v železnicah, javnemu prevozu, zmanjšani porabi fosilnih goriv idr.,« je dodal Rajh.

Posledice podnebnih sprememb so neizogibne in nepovratne, vsak od nas jih lahko občuti že danes. Vročinski valovi bodo tudi v Sloveniji intenzivnejši, prizadeli bodo tako kmetijstvo in oskrbo s hrano, kot naše zdravje in turizem. Možnost poplav bo narasla, zime bodo zelene in milejše.

Na povabilo SAB je člane odbora nagovorila dr. Lučka Kajfež Bogataj

Zasedanju odbora za okolje je dala posebno težo razprava mednarodno priznane klimatologinje dr. Lučke Kajfež Bogataj, ki je nagovorila poslance. »Do kam smo kot človeštvo prišli, nazorno govori podatek, da lahko zaradi podnebnih sprememb, zlasti hudih suš, do leta 2030 pričakujemo okrog 80 mio podnebnih beguncev. Do leta 2050 bo to število naraslo na 150 do 300 mio,« je posvarila strokovnjakinja.

Čas, ko smo obstoj podnebnih sprememb zanikali, je že davno minil. »Dejstvo je, da se spremembe podnebja ne dogajajo več skozi stoletja, ampak desetletja, celo leta. Za blaženje teh posledic pa nam v Sloveniji manjka strateške razprave, javne debate in medgeneracijske solidarnosti do mladih. Kot javnost moramo razumeti jezo in srd mladih, ki protestirajo za okolje in čist planet. Nenazadnje bodo tisti, ki so 1. septembra prestopili šolski prag, spremembe podnebja najbolj občutili. In naloga politike je, da njihovo prihodnost zaščiti,« je bila jasna dr. Kajfež Bogatajeva.

Razprava je na nujni seji odbora za okolje, sklicani na zahtevo SAB, pokazala, da podnebne spremembe zahtevajo resno obravnavo na vseh ravneh, zlasti pa temeljito osveščanje.

Prihodnje vlade čaka težko delo in kot je dejala vodja poslancev SAB Maša Kociper, »konkretni zakoni lahko delajo čudeže. Štelo bo vsako dejanje, eden pomembnejših deležnikov pa so in bodo gospodinjstva, ki lahko k ohranitvi okolja in spremembi navad veliko prispevajo. Naš cilj naj bo otrokom in vnukom zapustiti čist planet, vzgoja za to pa se začne doma.«

V SAB si želimo zdravo in čisto okolje za prihodnje generacije, predvsem pa živ planet, zato smo na nujni seji parlamentarnega odbora za okolje storili vse, da se odločevalci končno zbudijo in slišijo naše pozive po ukrepanju.

Odbor je po opravljeni razpravi z 19 glasovi ZA in nič proti sprejel usklajeni sklep, da mora vlada v roku 60 dni po sprejetju zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55 (Fit for 55) pripraviti in sprejeti ustrezno zakonodajo za zmanjšanje in blaženje učinkov podnebnih sprememb, upoštevaje ugotovitve iz zadnjega poročila Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC).

V SAB pozdravljamo enotnost koalicije in opozicije, v prihodnje pa bodo ključni rezultati in radikalno ukrepanje. Kajti podnebne spremembe so tu in jim ne moremo več ubežati.