Vlada je za blažitev posledic epidemije koronavirusne bolezni 19 pripravila že peti letošnji sveženj protikoronskih ukrepov.

Peti sveženj vsebuje nove ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, šolstva, gospodarstva, kmetijstva, infrastrukture ter izvrševanja sankcij in pravosodja. Interventni zakon podaljšuje večino veljavnih ukrepov za ohranitev delovnih mest in uvaja novosti zlasti na področju zajezitve okužb.

Toda nekatere zakonske določbe so zelo sporne in so sprožile pomisleke tako pri opozicijskih strankah, kot zainteresirani javnosti. V stranki SAB smo v sodelovanju z opozicijskimi strankami pripravili štiri pomembne vsebinske izboljšave, ki pa jih je koalicija žal v celoti povozila.

Najbolj kritični smo do priprave javnega zdravstva na postopno privatizacijo. Ocenjujemo namreč, da je nacionalni razpis za skrajšanje čakalnih vrst točno to, saj predvideva financiranje vseh zdravstvenih izvajalcev, tudi zasebnikov, iz državnega proračuna. In to brez kakršnihkoli meril in omejitev.

V bran javnemu zdravstvu smo kot prvopodpisani skupaj z LMŠ in SD zato vložili amandma, s katerim smo določili jasen vrstni red, po katerem bi, glede na zmogljivosti, čakalne dobe najprej reševali javni zdravstveni zavodi, sledijo jim koncesionarji in šele nato zasebniki. V izogib razkroju javnega zdravstva bi zasebniki lahko sodelovali le za omejeno obdobje in z omejenimi finančnimi sredstvi ter šele takrat, ko javni zdravstveni sistem tega ne bi zmogel.

PKP5 zajema še nekaj določil, ki grobo posegajo v sistemsko zakonodajo in so sporni tudi z vidika zakonodajnega referenduma. Eden teh je začasna ukinitev zakona o enotni ceni knjige, ki bi po naši oceni iz zakona morala biti izvzeta. Z drugim vloženim amandmajem k PKP5 smo tako predlagali črtanje te določbe, saj bo na dolgi rok ogrozila stabilnost panoge založništva in knjigotrštva.

Prav tako smo vložili še dve vsebinski spremembi PKP5, in sicer:

  • Da so v primeru odrejene karantene do obveznega varstva enega od staršev upravičeni vsi učenci osnovne šole, ne samo do 5. razreda. Menimo, da otroci zadnje triade, čeprav morda navzven delujejo zrelejši, potrebujejo podporo enega od staršev. Določba varstva bi veljala tako za redno kot samozaposlene starše.
  • Dodatek v višini 20 % urne postavke zaposlenega, ki ga prejmejo delavci v primeru začasne razporeditve na drugo delovno mesto, je prenizek, zato smo dodelili višjega; ta naj znaša vsaj 30 % urne postavke zaposlenega.

V SAB ne moremo trditi, da nekateri ukrepi niso dobri, bi si pa želeli analize učinkov prvih štirih svežnjev. Občutek imamo, da bi bilo navdušenja nad ukrepi potem bistveno manj. Številni ukrepi namreč niso prinesli želenega rezultata, velik del sredstev za reševanje korona krize pa ni bil porabljen oziroma realiziran. Analiza uspešnosti PKP-jev je zato nujna.

Foto: Leon Vidic / Delo