Ljubljana, 9. oktober 2021 – Na že petem kongresu stranke SAB, ki je bil tokrat programski, so članice in člani sprejeli temeljni program stranke z naslovom »Prihodnost Slovenije«. Kongres je bil pomemben uvod v aktivne priprave na prihajajoče državnozborske volitve, izglasovan socialno-liberalni program pa jasno definira, kaj stranka predstavlja in kako bomo našo državo vodili v prihodnjih mandatih. Stranka SAB je stranka prihodnosti in združuje izkušene, odločne in zaupanja vredne posameznike.

Več kot 300 članov stranke SAB se je udeležilo programskega kongresa v Cankarjevem domu v Ljubljani, na katerem je predsednica in ustanoviteljica stranke mag. Alenka Bratušek nanizala konkretne ukrepe in cilje, s katerimi bomo Slovenijo vrnili na pravo pot in dvignili blaginjo. Temeljna programska izhodišča so zajeta v sprejetem dokumentu Prihodnost Slovenije, naslov pa lahko razumete kot zagotovilo, da stranko SAB zanima izključno delo za boljšo prihodnost. Prihodnost Slovenije, kot jo vidimo mi, je svetla; je prihodnost višje kakovosti življenja za vse.

Z uspešnim gospodarstvom do močne socialne države

Predsednica Bratušek je v svojem nagovoru izpostavila, da je »stranka SAB socialno-liberalna stranka, ki se politično in nazorsko umešča v prostor leve sredine, vrednote, na katerih temelji naše politično delovanje, pa izhajajo iz evropske politične tradicije in so: enakopravnost, solidarnost in svoboda.« Prizadevamo si za demokratično in gospodarsko uspešno Slovenijo, ki bo zagotavljala močno socialno državo. Le tako bomo prišli do višjih plač in pokojnin, solidarne in pravične družbe pa ni brez spoštovanja človekovih pravic in enakopravnosti državljanov.

»Smo stranka, ki je že zaznamovala slovensko preteklost in smo stranka za slovensko prihodnost. Za nas so temeljni postulati družbe okolje, znanost, zdravje, svoboda in varnost. Slovenija mora ostati država z neodvisnimi mediji in postati finančno, politično, prehransko, gospodarsko in energetsko neodvisna,« je podčrtala predsednica. Dodala je, da so naše prioritete starejši in upokojenci, rešitve pa imamo tudi za mlade in njihovo prihodnost, čisto okolje, zdrave javne finance in uspešno gospodarstvo.

Ob koncu govora je podala pomembno sporočilo, da je Sloveniji šlo najbolje, ko sta jo vodila dr. Janez Drnovšek in stranka LDS. Takrat je bilo za našo državo narejenih največ pomembnih stvari. Prepričana je, da smo prav mi v SAB tisti, ki politično praznino po LDS lahko zapolnimo; smo namreč izkušeni, odločni in vredni zaupanja.

Poudarjamo, da smo v SAB vključujoča stranka, ki je pripravljena delati v dobro naroda in države. Zavzemali se bomo za razumno politiko in novo kulturo političnega dialoga, ki naj temelji na spoštovanju vseh, na sprejemanju drugačnosti ter spoštovanju stroke in civilne družbe. Volivcem obljubljamo, da jih za dosego političnih ciljev ne bomo nikoli izdali, sodelovali pa bomo le s sorodnimi strankami.

Udeležence kongresa nagovorili tuji visoki gostje

Prek videa so navzoče pozdravili in nagovorili tudi tuji predstavniki sorodnih strank.

Timmy Dooley, sopredsednik Zavezništva evropskih liberalcev in demokratov (Alde), je našo stranko pohvalil in dejal, da je tako v vladi kot v opoziciji nanizala uspehe, ki so v Sloveniji priznani in spoštovani. Prepričan je, da bo naš trud poplačan na naslednjih državnozborskih volitvah, po katerih bomo še boljši in močnejši.

Ilhan Kyuchyuk, prav tako sopredsednik Alde, nam je čestital za dosežke in dejal, da smo stranka, ki izvira iz korenin slovenske družbe. Pozval nas je, da se v slovenski družbi še naprej borimo za liberalizem, demokracijo in pluralizem.

Xavier Bettel, predsednik luksemburške vlade, je v video nagovoru delegatom kongresa dejal: »Kot veste, vaša država predseduje Evropski uniji. To je zelo pomemben trenutek, ko se moramo izogniti konfliktom v regijah, ki jih dobro poznate, ko moramo ugotoviti, kako lahko solidarnost postane resničnost in kako bomo še naprej gradili evropski projekt, ki smo ga začeli skupaj.«

Kaja Kallas, predsednica estonske vlade, je izrazila upanje, da bomo v SAB ubranili vrednote, ki jih podpirajo vsi liberalci: človekove pravice, pravno državo in enakopravnost. Poudarila je, da moramo liberalci v Evropi držati skupaj.

Za konec je delegate pozdravil še Enrico Letta, nekdanji predsednik italijanske vlade: »Delo, ki sva ga pred leti opravila z Alenko Bratušek, je zame zelo pomembno. Nekaj časa sva bila sodelavca v Evropskem svetu in videl sem, kako je njeno delo okrepilo ugled Slovenije, predvsem pa sva si skupaj prizadevala za krepitev ugleda Evrope. Slovenija in Italija sta državi, ki morata v Evropi ostati skupaj in delati za močnejšo Unijo.«

Poenoteni okrog 15 programskih točk

Zelo veseli smo, da je temeljni program pomagal soustvarjati nekdanji dekan ljubljanske filozofske fakultete, etnolog in antropolog red. prof. dr. Božidar Jezernik, ki se je pred kratkim pridružil stranki SAB. Članice in člani so združeno pozdravili dolgoročna programska izhodišča SAB, ki predstavljajo vodilo za vodenje države v prihodnjih mandatih in so strnjena v 15 ključnih točkah.

 1. Prihodnost za mlade

Na mladih svet stoji, zato jim bomo s sistemskimi ukrepi najprej omogočili zgodnejšo osamosvojitev. S ciljem 500 stanovanj na letni ravni želimo reševati njihove stanovanjske stiske in jim omogočiti enostavnejši nakup/najem prvega stanovanja. Zavzemali se bomo tudi za univerzalni temeljni dohodek za mlade od 18. do 25. leta.

 1. Varna in brezskrbna starost

Stranka SAB je garancija za varno starost in stabilne pokojnine, saj nikoli ne bomo glasovali za rešitve, ki bi bile slabe za upokojence. Upokojenci so bogastvo družbe, zato moramo zanje poskrbeti; zlasti z dostojnimi pokojninami, celovito dolgotrajno oskrbo in brezplačno mobilnostjo.

 1. Odlično zdravje ljudi

Kakovostno javno zdravstvo, dostopno vsem pod enakimi pogoji in brez nedopustnih čakalnih vrst, je temeljna vrednota solidarne družbe. Zavzemamo se za jasno ločnico med delovanjem zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju ter za krepitev preventive.

 1. Vsem dostopno kakovostno znanje

Ne nasprotujemo zasebnemu šolstvu, smo pa proti njegovemu financiranju z javnimi sredstvi. Zagovarjamo sodobno in kakovostno javno šolstvo, ki vsem otrokom, ne glede na socialni status, zagotavlja enake možnosti najboljšega izobraževanja.

 1. Inovativno uspešno gospodarstvo

Zagotavljali bomo pogoje za stabilno, inovativno, razvojno in trajnostno gospodarstvo, ki bo ustvarjalo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Podpiramo pravično obdavčitev, prijazno poslovno okolje in poenostavitev upravnih postopkov.

 1. Resnična solidarnost

Za nas je prava solidarnost poštena delitev učinkov gospodarske rasti. Socialna politika mora nuditi pravično podporo ljudem, ko so šibkejši, ranljivi, ali socialno izključeni, človek pa mora od svojega dela dostojno živeti.

 1. Zdrava lokalna hrana

Vsi si zaslužimo zdravo lokalno hrano brez ogljičnega odtisa. Tako hrano s slovenskih kmetij želimo najprej zagotoviti v javnih vrtcih, šolah in bolnišnicah. Naš cilj je 80 % samooskrba z zelenjavo, sadjem in žiti ter 100 % samooskrba z mesom, mesnimi izdelki in čisto pitno vodo.

 1. Vsem dostopen šport

Slovenci smo narod športa, država pa mora tako za profesionalni, kot rekreativni šport zagotoviti stabilno financiranje in kakovostno infrastrukturo. Zagovarjamo samostojno ministrstvo za šport in mlade in ustrezno nagrajevanje vrhunskih športnikov.

 1. Trajnostni razvoj

Posebno pozornost namenjamo javnemu potniškemu prometu in ohranjanju okolja na način, da ob tem ne zaviramo razvojnih infrastrukturnih projektov. Stremimo k brezogljični družbi in polnjenju demografskega sklada z deležem prihodkov od prodaje lesa in uporabe pitne vode.

 1. Dolgoročno stabilne in vzdržne javne finance

V stranki SAB se zavezujemo, da bomo javni denar porabljali transparentno in zakonito. Javni dolg bomo znižali na vzdržno raven, javna sredstva pa naj bodo pošteno razdeljena.

 1. Vsem dostopna in raznolika kultura

Neodvisni, objektivni in profesionalni mediji so nepogrešljiva sestavina pravne in demokratične države, zato podpiramo njihovo stabilno in zadostno financiranje. Hkrati spodbujamo vlaganje v kulturno dediščino in boljšo dostopnost kulture za vse.

 1. Stabilen obrambno-varnostni sistem

Zagovarjamo depolitizirano profesionalno slovensko vojsko, ki nudi pomoč civilni zaščiti in razvoj skupne evropske varnostne politike. Obenem podpiramo veteranske organizacije, saj pomembno ohranjajo tradicijo narodne enotnosti in osamosvojitve.

 1. Učinkoviti javna uprava in lokalna samouprava

Javna uprava potrebuje odločno reformo za učinkovitejši plačni in kadrovski sistem, predvsem pa mora služiti ljudem. Podpiramo zmanjšanje števila občin, večjo vključenost občanov pri odločanju in participatorni proračun v vseh občinah.

 1. Delujoča demokracija in močna pravna država

Naše vodilo je več vpliva volivcev za več demokracije, zato zagovarjamo ukinitev volilnih okrajev in preferenčni glas. Zavzemamo se za enako pravno varstvo vseh ter za neodvisno, strokovno in hitrejše sojenje.

 1. Uspešna in prodorna zunanja politika

Zunanja politika naj temelji na dobrih medsosedskih odnosih in uveljavljanju nacionalnih interesov Slovenije. Krepili bomo razvoj znotraj EU, spodbujali širitev Unije na Zahodni Balkan in ščitili interese slovenskih narodnih manjšin.

Temeljni program stranke SAB – Prihodnost Slovenije – si lahko preberete ali prenesete prek spodnje povezave:

https://sab.si/wp-content/uploads/2021/10/Temeljni-program-SAB-Prihodnost-Slovenije-2021.pdf