V Zavezništvu ponovno opozarjamo na sprejemanje Zakona o tujcih po nujnem postopku, glede na to, da se je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih pripravljal že dalj časa, se sprašujemo, zakaj mora le ta v obravnavo DZ po nujnem postopku. Vlada ves čas pojasnjuje, da ne gre za poslabšanje varnostnih razmer, ter da tudi v prihodnjih dneh, mesecih ni pričakovati, da se bo stanje poslabšalo ali spremenilo. Predloge zakonov je po nujnem postopku med drugim mogoče obravnavati le, če gre za interese varnosti ali obrambo države, odpravo posledic naravnih nesreč in preprečevanje težko popravljivih posledic za delovanje države. Stanje v državi nikakor ne nakazuje tovrstnih indicev, zato v Zavezništvu ponovno pozivamo Vlado in koalicijo, da upošteva demokratična načela ter zaščiti človekove pravice.