S sprejetjem Zakona o tujcih se je naša država znašla na pragu demokratičnih načel ter se odrekla osnovnim človekovim pravicam, zlasti, kar zadeva migracijske razmere. V Zavezništvu menimo, da se s tem zakonom naša država odreka ustavnosti in mednarodno podpisanim konvencijam. Sprejetje novele zakona, ki je s strani nevladnih organizacij in mednarodne strokovne javnosti prejela številne kritike, je nedopustno. Zato v Zavezništvu upamo, da bo Državni svet, kot zadnji možni branitelj demokratičnosti, na svoji današnji seji sprejel veto na novelo. Z zakonom se namreč zapirajo meje za vstop tujcev v državo. Novela je bila označena tudi kot neustavna in neskladna z mednarodnim pravom. V Zavezništvu prav tako podpiramo ustavno presojo zakona.