Pokojnine se že od začetka gospodarske krize niso uskladile skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Zato smo v Zavezništvu konec lanskega leta vložili predlog zakona, ki zagotavlja polno uskladitev pokojnin in polno izplačilo letnega dodatka upokojencem v letu 2017. S predlaganim zakonom želimo upokojencem omogočiti polno izplačilo letnega dodatka (t.i. regresa), kar je na dolgi rok, glede na gmotno stanje večine upokojencev, nujno potrebno. V Zavezništvu predlagamo izplačilo 390 evrov letnega dodatka za upokojence, ki imajo pokojnine nižje od 431 evrov in izplačilo 250 evrov letnega dodatka za vse ostale. V Zavezništvu prav tako podpiramo predlog vladnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pričakujemo pa, da bo Državni zbor vse upokojence obravnaval enako, kar pomeni, da bo potrebno tudi tistim, ki so se upokojili po ZPIZ-1 zagotoviti enake pravice.