V Zavezništvu  ostro obsojamo skrunitev spomenika NOB nad breznom v Jelenovem žlebu, kjer sta Cankarjeva in Gubčeva brigada, ob podpori Tomšičeve in Šercerjeve brigade,  26. marca 1943, premagali bataljon italijanske divizije Macerata. Vse pristojne pozivamo k čimprejšnjemu ukrepanju.

Vsakršna skrunitev kulturnih in zgodovinskih obeležij, še posebej pa tistih, ki imajo za slovenski narod izjemen pomen, je nedopustna in nad takšnimi ravnanji posameznikov smo resnično razočarani. Očitno, tudi po 70 letih, še vedno nismo zmožni preseči ideoloških razhajanj. Samo enotni in predvsem usmerjeni v pogled naprej, bomo lahko ustvarjali boljšo prihodnost.