V stranki Zavezništvo apeliramo na Ministrstvo za zunanje zadeve, da v skladu z evropsko zakonodajo spoštuje prost pretok delovne sile, kapitala, storitev in blaga. Slovenija je polnopravna članica Evropske unije, za katero veljajo enaka pravila kot za vse članice. Združenja kot sta Obrtna zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, pa tudi posamezni obrtniki in podjetniki so opozorili, da v Republiki Avstriji na nedovoljen in diskriminatoren način, ki je v nasprotju z temeljnimi svoboščinami Evropske unije ovirajo delo slovenskih podjetij v Republiki Avstriji, zlasti, kar zadeva prevoze in z njimi povezanimi aktivnostmi – le ti naj bi v naprej morali sporočati podatke voznikov pri prevozih, kjer bodo prisotni. Slednje v Zavezništvu ocenjujemo kot skrajno neprimerno in v nasprotju z evropskimi standardi.