Minule vremenske razmere so v državi povzročile nemalo težav in preglavic na slovenskih cestah. V skladu z novim Pravilnikom o rednem vzdrževanju cest je prišlo do sprememb zlasti pri obvezah pregledniške službe in rednem vzdrževanju cest, ki so se glede na prejšnji veljavni pravilnik zmanjšale. Prav tako so bistvene spremembe tudi pri izvajanju zimske službe, ki po novem pravilniku sodijo v drugi in ne več prvi prednostni razred, pri čemer je glede na uveljavljene spremembe, ob prvih snežnih razmerah stroka opozarjala že ob nastajanju veljavnega pravilnika. V stranki Zavezništvo se sprašujemo, kaj bo resorno ministrstvo storilo za izboljšanje stanja na slovenskih cestah, da v prihodnje v zimskih razmerah ne bo prihajalo do zastojev, zlasti na regionalnih in lokalnih cestah.