V Zavezništvu smo že večkrat opozorili, da se pokojnine že od začetka gospodarske krize niso uskladile skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V ta namen smo pripravili predlog zakona, s katerim predlagamo odpravo omejitev pri usklajevanju pokojnin ter letni dodatek (t.i. regres) za vse upokojence v višini 390 oziroma 250 evrov. Menimo, da upokojenci, kljub pozitivni gospodarski rasti, še zmeraj ne prejemajo vsega, kar jim z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pripada, zato na današnjem matičnem Odboru za finance in monetarno politiko pričakujemo podporo strank, ki jim ni vseeno za upokojence. Socialni status upokojencev tudi v prihodnje ostaja ena izmed temeljnih prioritet Zavezništva.