V zadnjih dneh smo v Zavezništvu večkrat in jasno opozarjali na neprimernost sprejemanja novele Zakona o tujcih. Ponovno poudarjamo, da Vlada ves čas pojasnjuje, da ne gre za poslabšanje varnostnih razmer, tudi Svet za nacionalno varnost je ugotovil, da ni izrednih razmer. Sprejemati tako kočljiv zakon na zalogo se nam v Zavezništvu zdi popolnoma neprimerno in nedopustno. Več kot očitno je, da sedanja Vlada ne upošteva priporočil Sveta Evrope in celotne strokovne javnosti, ki že ves čas opozarja na kršenje Ustave in človekovih pravic ter svoboščin. Včeraj se je opozorilom in pomislekom nad predlagano novelo s pisno izjavo pridružil tudi visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR). Po njihovem mnenju bi spremembe “lahko ogrozile pravico do azila v Sloveniji vsem bežečim pred vojnami in preganjanjem”. Zato v Zavezništvu Vlado in koalicijo ponovno pozivamo, da predlagane novele Zakona o tujcih na današnji seji Državnega zbora ne sprejme.